”Det är civilsamhället och ungdomarna själva som spelar den största rollen i processen”, säger Lisa Hugon på företaget Nordisk Kompetens. På fem månader har över 80 ensamkommande ungdomar som har tillfälligt uppehållstillstånd med nya gymnasielagen och som haft Stöd och Matchning hos Nordisk Kompetens fått jobb. ”Utan insatser från civilsamhället hade vi aldrig kunnat arbeta på det sättet vi gör.”

Ungdomarna det handlar om har varit inskrivna på Stöd och matchning, en tjänst genom arbetsförmedlingen för arbetssökande som behöver intensivt och anpassat stöd. Nordisk Kompetens är ett av de företag man kan välja som stöd och som i höstas gick in som samarbetspartners till kampanjen REDO.

”Många företag vill anställa kandidater från den här målgruppen, men har inte alltid koll på de krav som migrationsverket har på en anställning”, menar Lisa Hugon. ”Jag blir bryggan som hjälper företagen att förstå kraven och skapa anställningar som kommer att fungera när personen i fråga skickar in sin PUT-ansökan.”

Många företag vill anställa kandidater från den här målgruppen, men har inte alltid koll på de krav som migrationsverket har på en anställning, menar Lisa Hugon.

Lisa Hugon - Nordisk Kompetens

Lisa Hugon kallas för en riktig supermatchare av sina kollegor. Hur gör man då för att matcha person och företag på bästa sätt?

”Det är viktigt att lära känna ungdomen på relativt kort tid. Vi har ofta varit två personer vid kartläggningen, då kan vi fånga upp personen på ett bra sätt och sedan bollar vi tillsammans vilka möjliga lösningar vi ser. Vi är noga med att kontakta referenser ifrån skola, praktik och arbetsliv för att få en så bra bild av ungdomen som möjligt. Det samma gäller i kontakten med arbetsgivaren, att förstå vad det är som verkligen efterfrågas när de ska anställa, så att vi presenterar rätt kandidater. Här går det inte att ta genvägar.”

Ett annat skäl till att Nordisk Kompetens lyckas med att få ut så många ensamkommande i arbete beror på att de arbetar nära målgruppen. Det tror i alla fall Lisa Kakar som är administratör på företaget och själv kommer från Afghanistan.

Lisa Kakar - Nordisk Kompetens

”Coacherna lägger ner mycket tid på varje individ och ser alltid varje människa som en unik varelse, inte som en del av en stor grupp.”

Coacherna lägger ner mycket tid på varje individ och ser alltid varje människa som en unik varelse, inte som en del av en stor grupp.

Att hon själv finns där med en bakgrund och ett språk som delas av många av de unga som företaget kommer i kontakt med är förstås en enorm fördel, bara det.

Hon understryker vikten av att inte bara hitta ett jobb till den arbetssökande. Det ska vara rätt jobb för rätt person, något som bara kan ske om man faktiskt ser individen.

Både Lisa Hugon och Lisa Kakar återkommer under samtalet till samarbetet med civilsamhället. Av alla parametrar som ska stämma är detta kanske den viktigaste. Företaget samarbetar med Rädda barnens nationella projekt och MiM Kunskapscentrums projekt Arbete Rätt Fram.  De har också nyligen börjat arbeta med Ensamkommandes Förbund Stockholm.

”Vi är naturligtvis väldigt glada över samarbetet ”, säger Pia Hall, projektledare för förbundets projekt Hopp med jobb. ”Näringslivet har av naturliga skäl mer ingångar och kunskap om arbetsgivare, samt ekonomiska muskler, på ett annat sätt än vad civilsamhället har. När vi nu har fått till samarbeten med näringslivet ser vi hur snabbt det kan gå att hitta arbetsgivare och att det sker snabbt är helt avgörande eftersom ungdomarna inte har lång tid på sig.”

På Nordisk Kompetens ser man ljust på den närmsta framtiden.

”Kunskapen om målgruppen har generellt ökat bland företagen”, säger Lisa Hugon. ”Vi är hoppfulla inför det fortsatta arbetet av det skälet. När några företag har anställt unga i denna grupp och det har fallit väl ut så sprider det sig och företag som anställt en hör av sig igen och vill att vi hjälper dem att rekrytera fler. Man förstår att det inte är så krångligt och att det i slutänden blir till något riktigt riktigt bra.”

Text: Andrea Rosengren
Foto: Ensamkommandes Förbund i Stockholm, samt privat