Information om det nya rättsliga ställningstagandet för Afghanistan2021-12-14T20:57:49+00:00

Information om det nya rättsliga ställningstagandet om Afghanistan

Advokat Emilie Hillert informer och svarar på frågor om det nya rättsliga ställningstagandet om Afghanistan.

Frågor & Svar i textform och med direktlänk till avsnittet i filmen hittar du här nedanför.

Notera att mellan 4:45 – 6:30 är det ett litet avbrott pga ljudproblem.

Frågor & Svar

Information om Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande2021-12-14T13:52:12+00:00
 • Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande är ett internt styrdokument från Migrationsverket. Det är en ny instruktion från Migrationsverket till Migrationsverkets medarbetare och anställda, med instruktioner på hur de ska göra sina bedömningar.
 • Inga nya lagar eller regler har tillkommit, det har bara kommit nya riktlinjer för hur handläggarna ska bedöma olika situationer.
 • Det nya rättsliga ställningstagandet är inte så tydligt vilket gör att många av bedömningarna i slutändan hamnar hos den enskilda handläggaren som sitter med ärendet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=505

 

Grundläggande asylrätt/ Olika typer av situationer som Afghaner som befinner sig i Sverige är i2021-12-14T13:51:55+00:00

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=584

Mer information om Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande2021-12-14T13:51:31+00:00

 

 • Migrationsverket säger att det inte råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld (krig) i Afghanistan på ett sätt att man kan få uppehållstillstånd på den grunden.
 • Migrationsverket säger att det inte längre anses föreligga ett generellt praktiskt verkställighetshinder mot utvisningar.
 • Migrationsverket nämner att det finns vissa utsatta grupper och man hänvisar till EASO:s rapport.
 • Migrationsverket uppger att internflykt som utgångspunkt inte är ett alternativ förutom vid undantagssituationer.
 • Migrationsverket säger att talibanernas övertagande av Afghanistan och det försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan utgör nya omständigheter som kan ge rätt till att beviljas en nya bedömning av frågan om uppehållstillstånd och en nya prövning av skyddsbehovet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=794

De utsatta grupperna i Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande och EASO:s rapport2021-12-14T13:54:11+00:00
  • Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande hänvisar till EASO:S rapport i frågan om utsatta grupper.
  • De utsatta grupperna står preciserade i början av EASO:s rapport.
  • Viktigt att identifiera vilken grupp man tillhör, sen kolla hur EASO ser på den utsatta gruppen.
  • Det finns olika innebörd av de olika utsatta grupperna som presenteras i EASO:s rapport. EASO menar att vissa utsatta grupper har en välgrundad fruktan för förföljelse som i allmänhet är befogad. I andra utsatta grupper så riskerar inte alla i gruppen förföljelse på den nivå som behövs för att beviljas skydd, man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. För andra utsatta grupper finns det inte någon generell risk som grundar rätt till skydd.
  • Det räcker inte att bara skriva att man tillhör en viss utsatt grupp och därför är i behov av skydd. Man måste alltid presentera individuella omständigheter för varför man är i behov av.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1103

 

Presentera ditt ärende till Migrationsverket2021-12-14T14:00:41+00:00
 • Det kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
 • Gå igenom tidigare beslut från Migrationsverket och domstolen och eventuella ytterligare beslut man har fått från en ny prövning. Fråga dig själv, vad har Migrationsverket tidigare sagt i ditt ärende och vad har du redan bevisat.
 • I ljuset av den förändrade situationen i Afghanistan, EASO:s rapport, Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande så kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
 • Man ska göra allt man kan, vid varje givet tillfälle, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att beviljas uppehållstillstånd.
 • Det är viktigare att göra saker rätt än att göra saker snabbt. Det är viktigt att göra saker ordentligt.
 • Var pedagogisk och presentera för Migrationsverket vilken utsatt grupp du tillhör och beskriv varför just du behöver skydd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1700

 

Processens ram2021-12-14T14:05:15+00:00
 • Om man nu får uppehållstillstånd för skyddsbehov och bedöms vara flykting så får man uppehållstillstånd i tre år. Uppehållstillstånd och flyktingstatus är det högsta skyddet mot utvisning.
 • Om man får uppehållstillstånd på skyddsbehov som inte är flykting, alltså alternativ skyddsbehövande, då får man uppehållstillstånd i tretton månader.
 • Efter tre år med uppehållstillstånd, om skyddsbehovet kvarstår och man kan försörja sig då kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1988

 

Om gruppen som har ett beslut om utvisning som gäller2021-12-14T14:08:50+00:00
 • Många i denna grupp har fått ett beslut om inhibition, att verkställigheten har skjutits upp, det beslutet gäller tills något annat beslutas det upphör alltså inte per automatik.
 • Om man vill stoppa ett beslut om utvisning måste man göra en ansökan om verkställighetshinder.
 • I ansökan om verkställighetshinder måste man argumentera för att det finns hinder, nya omständigheter som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland.
 • När man ansöker om verkställighetshinder, kan ansökan resultera i tre olika beslut (1) uppehållstillstånd, (2) ny prövning (3) du får inte uppehållstillstånd eller ny prövning
 • Om man inte beviljas uppehållstillstånd eller en ny prövning så kan man inte överklaga beslutet om uppehållstillstånd men man kan överklaga beslutet om att inte beviljas en ny prövning.
 • Man har inte rätt till en advokat som staten betalar för att göra en ansökan om verkställighetshinder.
 • Har man beviljats en ny prövning då har man rätt till en advokat som staten betalar.
 • Om man får avslag på ansökan om verkställighetshinder då har barn rätt till en advokat som staten betalar för att överklaga. Vuxna har rätt till en advokat som staten betalar om det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer bifallas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2043

 

Om gruppen som har öppna ärenden hos Migrationsverket2021-12-14T14:20:08+00:00
 • I denna grupp ingår de som befinner sig i sin första asylprocess, de som befinner sig i sin andra asylprocess och de som har beviljats en ny prövning.
 • De som har öppna ärenden hos domstolen, domstolen är inte bunden till Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
 • Skicka in ett yttrande eller bevisning till Migrationsverket. Identifiera vilka utsatta grupper ni tillhör, skriv ner alla omständigheter som ni vill att de ska bedöma, skriv ner allt som är ostridigt sedan tidigare som kan hjälpa er nu och förklara hur de försämrade läget i Afghanistan gör det svårt för er att återvända.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2996

 

Om gruppen som har ett uppehållstillstånd på annan grund (arbete, anknytning, skyddsbehövande osv.)2021-12-14T14:22:17+00:00
 • Har man uppehållstillstånd på annan grund kan man ansöka om att få en flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaring är de starkaste skyddet mot utvisning som man kan ha.
 • Alltså även de som har uppehållstillstånd i Sverige påverkas av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande och EASO:s nya rapport.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3218

 

Om gruppen som tillhör nya gymnasielagen ungdomarna2021-12-14T14:24:11+00:00
 • Det är ingen homogen grupp. I denna grupp ingår (1) de som har uppehållstillstånd, (2) de som har ansökt om förlängning (3) de som har har ansökt om permanent uppehållstillstånd (4) finns de som har uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning (5) finns de uppehållstillstånd utan ett beslut om utvisning.
 • I din ansökan kan du yrka att du i första hand vill ha permanent uppehållstillstånd och i andra hand tidsbegränsat uppehållstillstånd.
 • Det går också att rangordna dina grunder i din ansökan.
 • Du ska ge in all bevisning som kan styrka det du säger. Migrationsverket kommer inte förelägga dig att ge viss bevisning. Det är du som måste presentera det som är relevant.
 • I somras, i och med den nya lagstiftningen i juli, kom en ny grund för uppehållstillstånd (andra stycket i 5:6). Om man inte får uppehållstillstånd pga skyddsbehov så kan vuxna få uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan i somras kan vuxna som har en särskild anknytning till Sverige beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Särskilda anknytningen till sverige ska ha uppstått under tiden man hade uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3418

 

Dublinärenden2021-12-14T14:26:49+00:00
 • Man måste befinna sig i Sverige för att kunna göra en ansökan om verkställighetshinder. Den möjligheten har man inte berövats för att man har varit i ett annat land där emellan. Men har man rest till ett annat land och fortfarande befinner sig i det andra landet, då kan man inte ansöka om verkställighetshinder i Sverige.
 • Ett beslut om utvisning preskriberas efter fyra år. Det innebär inte att Sveriges ansvar för asylärendet upphör. Om sverige har bedömts vara ansvarade för ett asylärende enligt Dublinförordningen och du befinner dig i ett nytt land, så har du inte rätt till en ny prövning i det nya landet enligt Dublinförordningen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4022

 

Återreseförbud2021-12-14T14:27:55+00:00
 • Om du behöver skydd i Sverige så trumfar det ett återreseförbud. Återreseförbud utgör inte ett hinder mot att beviljas skydd i Sverige om du befinner dig i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4178

 

Arbetstillstånd2021-12-14T14:30:26+00:00
 • Första gången man söker uppehållstillstånd i Sverige kan man beviljas AT-UND och ha rätt att arbeta, får man tre avslag och har en anställning så kan man göra spårbyte. Man kan ansöka om uppehållstillstånd pga arbete iställe.
 • Om man ansöker om asyl en andra gång och får ett negativt beslut igen, så förenas beslutet med utvisning och i de allra flesta fall förenas med ett beslut om återreseförbud. Har man ett återreseförbud, då kommer man inte beviljas uppehållstillstånd för arbete inom ramen av spårbyte.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4204

 

Dömd för brott2021-12-14T14:33:09+00:00
 • Att vara dömd för ringa brott utgör inte ett hinder för att få skydd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4303

 

Förvar2021-12-14T14:34:08+00:00
 • Har man ett pågående ärende om uppehållstillstånd så är risken för förvar väldigt låg.
 • Har man ett beslut om inhibition så är risken för förvar väldigt låg.
 • I allmänhet just nu (december 2021) när det gäller Afghanska ärende, i ljuset av migrationsverkets rättsliga ställningstagande, så är risken för förvar just nu väldigt låg. I teorin så finns det såklart en risk, men just nu i denna situation som vi befinner sig just nu, så är sannolikheten väldigt låg för förvar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4373

 

Identitetsfråga2021-12-14T14:35:07+00:00
 • Du kan få sydd i Sverige även om du inte kan bevisa din identitet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4439

 

Resedokument2021-12-14T14:36:10+00:00
 • Om man beviljas uppehållstillstånd och flyktingstatus då kan man beviljas ett resedokument från Migrationsverket. Resedokument är avhängigt att man beviljas flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4510

 

Främlingspass2021-12-14T14:38:51+00:00
 • För att få främlingspass krävs det att man har uppehållstillstånd i Sverige och att man inte kan få ett pass av hemlandets myndigheter.
 • Med anledning av Afghanska ambassadens beslut att inte utfärda några handlingar just nu. Migrationsverket har därför skrivit på sin hemsida att de ska göra det lite mindre svårt att få främlingspass i vissa situationer. Migrationsverkets skrivelse berör dock inte papperslösa Afghaner utan endast de som har uppehållstillstånd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4555

 

Svenskt pass2021-12-14T14:39:55+00:00
 • Svenska passa utfärdas till medborgare i Sverige. För att få ett svenskt pass måste du alltså först bli medborgare i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4607

 

Besöka Afghanistan efter beviljat uppehållstillstånd i Sverige2021-12-14T14:42:06+00:00
 • Om du presenterar grunder till Migrationsverket där du säger att du vill ha skydd i Sverige eftersom det är farligt för dig i Afghanistan. Om du veckan efter du har fått uppehållstillstånd självmant åker till Afghanistan. Då kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet på grund av de anser att du inte gett riktiga grunder.
 • Om Migrationsverket inleder ett ärende om att återkalla uppehållstillstånd, då har du rätt till ett offentligt biträde och du har rätt att komma till tals muntligt eller skriftligt, innan Migrationsverket tar ett beslut.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4025

 

Om man får avslag igen, hur blir det då?2021-12-14T19:58:18+00:00

Det beror på vart man är. Men om man i nuläget har ett beslut om utvisning och man ansöker om verkställighetshinder och får avslag. Då får man vänta tills utvisningen preskriberas och då kan man söka asyl igen. Om man redan har sökt asyl igen och fått avslag ytterligare en gång, då kan du söka verkställighetshinder igen. Men har du beslut om utvisning och du ska söka verkställighetshinder då måste det finnas nya omständigheter. Just nu har Migrationsverket sagt att situationen i Afghanistan är sådan att den utgör nya omständigheter. Får du avslag från Migrationsverket så kan du ju först överklaga till domstolen och Migrationsöverdomstolen

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4745

 

Tillhör Hazarer en särskilt utsatt grupp?2021-12-14T19:59:59+00:00

Ja, Hazarer tillhör en särskilt utsatt grupp enligt EASO:s rapport. Men den gruppen är inte sådan att alla anses riskera generell förföljese i hemlandet. Utan det krävs att du bevisar att just du, i egenskap av Hazar, behöver skydd i Sverige. Se domen, här finns tips om landinformation att åberopa.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4817

 

Kan gammalt skriftligt hot från talibanerna som tidigare inte visats upp läggas fram?2021-12-14T20:01:16+00:00

Ja, det beror lite på vad det är för gammalt hot, är det alldeles för gammalt så kan det vara så att man måste argumentera för att hotbilden fortfarande är bestående. Om man inte har visat bevisen förut måste man ha en giltig ursäkt för varför man valt att inte visa det tidigare.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4867

 

Om man har ett pass från afghanska ambassaden som Migrationsverket inte godkänner fast de har eftersökt det, vad kan man göra då för att det ska betraktas som en riktig handling?2021-12-14T20:13:00+00:00
Det är svårt att ge ett generellt svar på vad man kan göra. Man kan konstatera att det är inget i det nya rättsliga ställningstagandet som innebär något nytt när det gäller identitetsfrågan. Det man ska ha med sig är att om man vill ansöka om skydd i Sverige och man argumenterar för att man är flykting då är identitetsfrågan sekundär. Så länge man kan bevisa att man är från Afghanistan så kommer man få en bedömning utifrån förhållandena i Afghanistan.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4900

 

Vad innebär det om man får flyktingstatus i ett annat EU-land? Kan man då resa inom EU och jobba inom andra EU-länder?2021-12-14T20:13:28+00:00

Nej, regler om fri rörlighet gäller för EU:s medborgare inte för alla som har uppehållstillstånd i ett EU land. Om du har uppehållstillstånd i ett visst EU land då är det det land du får vistas i.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4946

 

Om man får ett uppehållstillstånd som Shiit eller Hazar betraktas det som flykting eller skyddsbehov?2021-12-14T20:13:59+00:00

Shit är religiöst minoritet. Hazarer är etnisk minoritet. Både etnicitet och religion är en flyktinggrund. Så om du får uppehållstillstånd på grund av att du är Hazar så kommer du få flyktingstatus.  Om du uppehållstillstånd på grund av att du är Shiit så kan du också få flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4994

 

Kan du förklara mer om anknytning?2021-12-14T20:14:23+00:00

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande innehåller ingen ändring avseende anknytning varken lagar och regler eller hur bedömningar ska göras. Det betyder att regler för anknytning och möjlighet att få hit anhöriga.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5025

 

Antag att man sökt permanent uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och man uppfyller alla krav och har styrkt en tillsvidareanställning och man får permanent uppehållstillstånd. Sen går företaget i konkurs och anställningen upphör. Vad händer då?2021-12-14T20:15:24+00:00

När Migrationsverket väl har gjort en bedömning om du kan få permanent uppehållstillstånd då gäller det tills vidare. När man har fått permanent uppehållstillstånd så är utrymme för att återkalla beslutet begränsat till att du har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet undanhållit information som varit av relevans. Så det Migrationsverket skulle kunna göra om de får information om det här, det är att öppna ett ärende om eventuell återkallelse. För att utreda om det var så att du lämnade oriktiga uppgifter eller medvetet utelämnade relevant information. Men om du aldrig har lämnat felaktiga uppgifter, om du inte visste, då har ju Migrationsverket fattat beslut utifrån korrekt information. Då ska alltså det inte utgöra en grund för att återkalla ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5076

 

Jag fick veta att de med tidsbegränsade uppehållstillstånd och de med permanenta uppehållstillstånd bör skicka in ansökan om skyddsstatus varför är det viktigt?2021-12-14T20:15:54+00:00

Man måste inte om man inte vill. En skyddsstatus är den säkraste du kan ha mot en eventuell utvisning. Så om du till exempel har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som ska förlängas och det är oklart om Migrationsverket tycker att du uppfyller kraven för att få förlängning då kan det vara en god idé att ha en skyddsstatus. För om du inte får förlängning för till exempel arbete så kan du i stället få förlängning på grund av att du är en flykting.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5160

 

Om en ny person kommer till Sverige, vad finns det för möjligheter för honom eller henne att stanna?2021-12-14T20:16:23+00:00

Om en ny person kommer till Sverige då ska denne person söka asyl, Migrationsverket kommer besluta om asyl utifrån vad som är känt vid beslutstillfället.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5228

 

Hur ansöker man om flyktingstatus när man har uppehållstillstånd för Gymnasielagen?2021-12-14T20:16:50+00:00

Flyktingstatus ansöker man om genom att fylla i en blankett som Migrationsverket har. Den blanketten är ganska kort. Emilie Hillerts tips är att man identifierar vilka utsatta grupper man tillhör och man ger bevisning som styrker det. Alltså att man ger Migrationsverket mer information än vad som efterfrågas i blanketten.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5278

 

Om man ansöker om flyktingstatus och man får avslag har man rätt till ett offentligt biträde för att överklaga beslutet till migrationsdomstolen?2021-12-14T20:17:36+00:00
Ungdom med alla avslag vill återvända till Afghanistan, kan han göra det på Migrationsverkets bekostnad, eller måste han betala själv eftersom de inte har börjat med utvisningarna än?2021-12-14T20:18:02+00:00

Hittills är det så, har man ett beslut om utvisning, och man vill verkställa detta men man har inte de ekonomiska möjligheterna att bekosta resan så brukar Migrationsverket vara behjälpliga med det.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5324

 

Kan en familj som bott i Sverige i elva år, är konverterade, med ett barn som är fött i Sverige, befinner sig i Tyskland, finns det chans att de kan få en prövning i uppehållstillstånd?2021-12-14T20:18:30+00:00

När man har ett beslut om utvisning och man befinner sig i Sverige då kan man ansöka om verkställighetshinder. Man kan inte ansöka om verkställighetshinder från Tyskland. Att man har varit i Tyskland och kommit tillbaka till Sverige, det utgör ingen förändring. Utan du har samma rättigheter till en ny prövning. Är man en barnfamilj med mamma pappa och barn så finns det utsatta grupper som man tillhör. Har man konverterat då tillhör man också en utsatt grupp. All den informationen ska listas fram till Migrationsverket så att de kan göra en korrekt bedömning.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5380

 

Om man har en ansökan om verkställighetshinder inne, som skickades in innan Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande, behöver det kompletteras?2021-12-14T21:05:57+00:00

Om man har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder så kan man absolut komplettera med nya omständigheter. Allt som kommer in till Migrationsverket innan de fattar beslut måste de ta ställning till. Men det är såklart bättre att skicka allt material på samma gång istället för att skicka in material vid flera olika tillfällen. Men ja, du kan absolut skicka in kompletterande information om du anser att du tillhör fler utsatta grupper än de som du tidigare har angett.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5437

 

Den som redan sökt förlängt uppehållstillstånd på gymnasielagen och kryssat i “söker asyl” och “samma asylskäl” bör de komplettera sin ansökan med nya asylskäl även om de har jobb som i största sannolikhet gör att de uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd?2021-12-14T20:20:57+00:00

Det blir en bedömningsfråga i det enskilda fallet. Det beror också lite på om man har uppehållstillstånd med ett beslut om utvisning som gäller eller inte. Har man lämnat in en ansökan som har goda grunder för att godkännas och man inte har ett beslut om utvisning då kommer Migrationsverket fråga om det finns hinder att återvända till hemlandet innan ett beslut fattas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5430

 

Många unga blev åldersuppskrivna kan det påverka Migrationsverkets agerande utifrån det här med västernisering, att de inte tar hänsyn att man kom hit som barn?2021-12-14T20:24:35+00:00

Ja, det skulle det kunna. Om Migrationsverket säger att när du kom hit och sökte asyl så tyckte vi att det var uppenbart att du var över 18 och vi skrev därför upp din ålder. Så vår bedömning är att du har varit vuxen under hela tiden du har vistats i Sverige. Men ålder är bara en av alla de faktorer som ska beaktas när det handlar om västernisering. EASO:s rapport säger inte att man måste vara barn för att kunna bli västerniserad. De anger bara ålder som en av väldigt många omständigheter.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5992

 

Hur tänker man kring särskilt ömmande skäl? Det kan vara ett alternativ för de som har anpassat sig, hur redogör man för sådana på ett bra sätt?2021-12-14T20:23:13+00:00

Det handlar om att man ska visa att man dels har en särskilt anknytning till landet och var den beror på. Allt som har med ditt hälsotillstånd, allt som har med situationen i Sverige att göra och allt som har med situationen i hemlandet att göra. Allt det ska fram och allt det ska bevisas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5760

 

Vad gäller om man som gymnasieungdom har en anställning på ett företag som inte har en verksamhet i gång hela året runt, så man kan inte få lön hela året? Kan man få permanent uppehållstillstånd då?2021-12-14T20:25:42+00:00

När man ansöker om permanent uppehållstillstånd, så ska man kunna visa att man har försörjning i två år framöver i praktiken. Det kan man inte visa om man bara får lön ett halvår per år ungefär.Det kommer alltså inte att gå.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5799

 

Förklara vad inhibition är2021-12-14T20:27:20+00:00

När migrationsverket stoppade utvisningarna och stoppade möjligheten att fatta beslut, så kunde man vända sig dit och ansöka om inhibition. Jag har ett beslut om utvisning som är verkställbart men jag vill att ni stoppar det tillsvidare då kunde Migrationsverket ge inhibition, alltså stoppa utvisningen tillsvidare.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5828

 

Kan omständigheterna att man levt i en svensk familj utgöra en särskilt ömmande omständighet?2021-12-14T20:29:44+00:00

Omständigheten ska absolut åberopas men man måste förklara varför. Omständigheten i sig utgör inte en särskilt ömmande omständighet. Däremot ska man beskriva det liv man har levt och den anpassning till Sverige man har gjort. För att visa att man har en särskild anknytning. Det är klart att integrering, anpassningen och anknytningen till Sverige kan ha påverkat av att man har levt i en svensk familj.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5853

 

Om man har två grunder, politiska och religiösa, vilket är bäst att lyfta fram, eller ska man lyfta båda?2021-12-14T20:32:16+00:00

Vid varje givet tillfälle, som du har kontakt med migrationsverket, så har du en skyldighet att berätta om alla skäl som finns att åberopa. Om du både har politiska och religiösa måste du lyfta fram båda.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5880

 

Är det klokt att söka status som flykting redan nu även om man har tidsbegränsat uppehållstillstånd genom gymnasielagen ett halvår till?2021-12-14T20:33:42+00:00

Ja, har du ett uppehållstillstånd och bara söker statusförklaring så kommer det prövas separat, det är inte säkert att det kommer att hinna avgöras innan det blir dags att ansöka om permanent eller förlängning men det skadar inte det kan inte vara negativt att göra.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5908

 

Hur rangordnar man om man ansöker om permanent uppehållstillstånd på nätet/internet?2021-12-14T20:36:05+00:00

Skriv i rutan med övrig text eller bilägga en extra bilaga med ett yttrande där jag skriver tydligt vad det är jag vill.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5986

 

Om man har fått uppehållstillstånd för arbete genom gymnasielagen ska man ändå söka flyktingstatus?2021-12-14T20:38:07+00:00

Ja, det måste du besluta själv. Men flyktingstatus ger ett extra skydd mot utvisning. Och flyktingstatus kan också ge dig resedokument.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6010

 

Vad händer om man till exempel förlorar jobbet, om man har uppehållstillstånd för gymnasielagen?2021-12-14T20:37:51+00:00

Om du har fått permanent uppehållstillstånd pga anställning och sen blir av med det så händer det ingenting per automatik. Men ditt uppehållstillstånd kan bara återkallas om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information som är av vikt att känna till för Migrationsverket när de fattar beslut. Det är alltså inte så att du per automatik förlorar ditt permanenta uppehållstillstånd för att du förlorar jobbet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6030

 

Min vän fick avslag i slutet av 2020, han är i Italien nu, kan han komma till Sverige och få ärendet öppnat?2021-12-14T20:39:14+00:00

Om han/hon befinner sig i Sverige så har han/hon rätt att ansöka om verkställighetshinder. Den möjligheten har han/hon inte blivit av med för att han har varit i Italien.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6070

 

Jag har ett öppet ärende i domstolen men möjligheten till avslag är stor, men på grund av den förändrade situationen finns nya skäl till att jag inte kan återvända till hemlandet, vad ska jag göra?2021-12-14T20:40:34+00:00

Du ska komplettera det öppna ärendet i domstolen med de nya grunderna och omständigheterna som du har. Du kan också yrka återförvisning till Migrationsverket så att de muntligt kan utreda de nya omständigheterna och skälen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6094

 

Jag har ett öppet ärende hos FN:s tortyr kommitté vad kommer hända om jag ansöker om ny prövning med stöd av det nya ställningstagandet. Vad händer hos mitt ärende hos FN om jag får avslag eller uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd från Migrationsverket?2021-12-14T20:41:46+00:00
Juridiskt komplex fråga. Det kan vara så att om Migrationsverket öppnar din ärende på nytt, då finns en risk att Sverige vänder sig till FN och säger att Sverige har fått ett nytt ärende och därför kan FN avlsuta ärendet. Det finns alltså en risk att FN avslutar ärendet. Du måste kontakta en advokat som kan titta på just omständigheterna i ditt ärende, det finns inget generellt svar på hur man ska agera om man har ärendet i både FN och i europadomstolen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6170

 

Kan du berätta om sådana som fått avslag på nya gymnasielagen, varför har de fått avslag på PUT?2021-12-14T20:43:14+00:00

Generellt sätt så är det så att när man ansöker om permanent uppehållstillstånd så är det en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att få permanent uppehållstillstånd som gymnasieungdom. Har man fått avslag så är det för att något av kraven inte varit uppfyllt.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6271

 

*PUT=Permanent uppehållstillstånd

 

Går det att ha ett öppet ärende hos FN när jag ansöker om verkställighetshinder i Sverige?2021-12-14T20:44:05+00:00

Ja, det går. Det finns dock en risk att det kan leda till att FN ärendet avslutas. Du bör konsultera en advokat, en advokat som arbetar med FN ärenden, innan du agerar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6350

Någon som läst klart gymnasiet och som fått fast jobb enligt nya gymnasielagen men har begått brott. Kan brottet leda till att Migrationsverket avslår ansökan trots att man uppnår kraven?2021-12-14T20:45:16+00:00
I bedömningen ingår en bedömning av vandel. I teorin kan brottet utgöra grund för att neka uppehållstillstånd. Men det beror på, vad brottet innebar, hur gärningsbeskrivningen ser ut, vad det blev för straff, när brottet inträffade. Det går att argumentera för att brottet inte ska utgöra en grund för avslag mot uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6389

Finns det ingen risk med att ansöka om verkställighetshinder när man har kort tid kvar till preskription?2021-12-14T20:46:27+00:00
Nej, det finns inget negativt med att lämna in en ansökan om verkställighetshinder. En ansökan om verkställighetshinder påverkar inte när utvisningen preskriberas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6460

Är förlängning av asylansökan ett öppet ärende?2021-12-14T20:47:35+00:00

Ja, det är ett öppet/pågående ärende hos Migrationsverket.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6480

En person är här på arbetskraftsinvandring, nu har det gått två år, företaget har ansökt om förlängning av två år till. Det ligger hos Migrationsverket för beslut. Ska vi komplettera med skyddsbehov?2021-12-14T20:48:40+00:00

En bedömning måste göra i det enskilda fallet. Om man på något sätt riskerar utvisning, så ska man komplettera med de andra grunder som finns för att få uppehållstillstånd.Om man vill har ett starkare skydd mot utvisning en skyddsstatus, flyktingstatus, så kan man komplettera av det anledningen. Men det måste man bedöma i det enskilda fallet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6500

Om ungdomen har deltagit offentligt i miljö ämbete som ledare för studiecirkel och haft utbildning för andra afghaner arbetat för att påverka till ett mer hållbart leverne. Ska man åberopa det?2021-12-14T20:50:07+00:00

Ja, om det är något som ni menar utgör för förföljelse från Talibanerna i hemlandet. Här måste man förklara varför det är något som Talibanerna skulle reagera negativt på grund av. EASO har identifierat de som arbetat som utbildningspersonal som en utsatt grupp.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6531

Hur fungerar det med anknytning, jag är i sverige och jag har uppehållstillstånd, den andra personen är i Sverige och har inte uppehållstillstånd. Den andra personen vill ha uppehållstillstånd pga anknytning till den första personen, går det?2021-12-14T20:51:31+00:00

När man söker uppehållstillstånd pga anknytning så är huvudregeln att man ska vara i hemlandet, alltså utanför Sverige. Om man är i Sverige så måste man argumentera för särskilda skäl för att göra ett undantag från den här huvudregeln. Om man har beslut om utvisning och befinner sig i Sverige och vill söka uppehållstillstånd pga. anknytning då gör man det inom ramen av verkställighetshinder.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6728

Kan valutgången i höst påverka allt detta?2021-12-14T20:52:23+00:00

De politiker som styr kan ändra lagar och regler. Så i teorin så finns det en risk lagar och regler ändras. Men får vi en ny regim i Sverige efter valet, så måste i så fall lagar och regler ändras och sådant tar tid. Migrationsverket är en myndighet och ska inte påverkas av politiker. Och Migrationsverkets bedömning av Afghanistan görs alltså inte av politikerna. Så generella riktlinjer angående Afghanistan görs av Migrationsverket.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=7001

Till toppen