Jobbprepp: Ett riktigt lyckat samverkansprojekt

I dagarna har projektet Jobbprepp på Värmdö presenterat sitt arbete. Hur de har gått tillväga, vad som gjorde det så framgångsrikt och vad andra kan lära sig av projektet. Eva Brandsma, från Frivilliga Familjehem på Värmdö, har varit projektledare och delar med sig av projektets erfarenheter.

“Vi startade Jobbprepp som ett ideellt projekt tillsammans med Värmdö församling 2019. I maj 2020 fick vi medel från Länsstyrelsen i region Stockholm, vilket vi hade sökt med Värmdö kommu. Kommunen blev projektägare. Det innebar att projektet gick in i en seriösare fas. Inte för oss så mycket som för omvärlden. Jag fick möjlighet att jobba halvtid som projektledare och Anna Björnström på Värmdö Församling arbetade 15 procent med administration och kommunikation.”

De satte höga mål. Av projektets 45 deltagare skulle alla 45 klara sig. De skulle alltså gå ut gymnasiet och senast sex månader efter studenten få fast jobb. Och så blev det. Alla utom en har klarat av gymnasiestudierna och den sista, ja, han tar studenten om ett drygt halvår och har redan ett jobb.

Hur har Jobbprepp lyckats så bra med att nå sina mål?

“Vi känner många av våra ungdomar och har känt dem sedan de kom 2015”, förklarar Eva. “Flertalet gick i skolorna här på Värmdö, bodde i kommunen i HVB-hem eller familjehem, både kommunala och frivilliga. Genom skolan och Frivilliga Familjehem på Värmdö har vi bra koll på ungdomarna. Var de pluggar, om de har extrajobb, vilket nätverk de har och vilket stöd var och en behöver.”

Eva Brandsma - Jobbprep Värmdö

Eva Brandsma, projektledare Jobbprep Värmdö

I och med det blev det lätt för projektet att fånga upp ungdomarna i tid. Och så har medarbetarna varit uthålliga och haft en tydlig tilltro till ungdomarna. 

“Och så har vi haft kul! Vi har stått för trygghet och kontinuitet. Varje onsdagskväll har vi haft öppet hus på Lyckebo, vårt lilla hus som vi får låna av Värmdö Församling. Där har vi erbjudit läxhjälp, hjälpt till med myndighetskontakter, skrivit CV, sökt jobb, tränat på anställningsintervjuer, haft rollspel, fikat, umgåtts, delat ut matkassar (när det behövts) … allt.”

Pandemin gjorde förstås att medarbetarna fick tänka om, att ses fysiskt blev knepigare, de digitala träffarna fick ta över. Detta till trots lyckades de bibehålla känslan av att var en stor familj, där Eva och Anna varit ställföreträdande föräldrar och gett mycket trygghet och hopp.

Samarbetet mellan de tre aktörerna, kommunen, Frivilliga Familjehem och församlingen har bidragit till framgångarna. tillsammans med andra aktörer såsom lokala näringslivet, arbetsgivare, skolorna, andra föreningar. 

“Jag tror att vi har stått för kunskap och kunnat dela med oss av vår kunskap”, säger Eva. “Och så har vi varit väldigt envisa. Vi har ju inte gett upp en enda gång.”Med hjälp av Oxford Research har Jobbprep projektet tagit fram data kring insatsen:

”Totalt kostar utbildningsåren SEK 803958, vilket inkluderar asylkostnader, gymnasieutbildning och ett och ett halvt års Komvuxutbildning. I rena skatteinkomster tjänas detta in efter 16 år som undersköterska. Inräknat konsumtionen, det vill säga den totala samhällsekonomiska effekten, betalar undersköterskan för alla sina samhällskostnader efter 4 år av arbete.”

Image courtesy of Privat