Här finns olika föreningar, projekt och nätverk runt om i Sverige som kan stötta dig på olika sätt.

(Saknar du någon förening/organisation som vi ska lägga till? Hör av dig till redo@arbetskraftsformedlingen.se)

HJÄLP PÅ PLATS

Runt om i landet finns det aktörer som stöttar gruppen ensamkommande ungdomar som omfattas av Gymnasielagen. Nedan finner du några av dem. Klicka på respektive namn för att läsa mer och hur du kommer i kontakt med personer som vill hjälpa dig att nå hela vägen fram.

Känner du till ytterligare aktörer? Kontakta REDO.

Projekt Ung kraft i Borås är ett samarbete mellan Agape Borås, Rädda barnen och Borås Stad.

Syftet är att förbereda ungdomar som omfattas av gymnasielagen för varaktigt arbete och matcha med potentiella arbetsgivare.

För mer information: https://www.facebook.com/ungkraftboras/

Anordnar regelbundet:

Mötesplatsen på onsdagar kl 17-19.
Plats: Rädda barnens lokal på Stora Brogatan 36 Borås.

Här kan man få råd och stöd i bl.a asylfrågor, jobbfrågor, cv-skrivning, läxhjälp. De har föreläsningar med olika teman och bjuder också på fika.
Föranmälan krävs kontakta pelin.in@rb.se eller via sms 0733553534.

Cv-verkstad: måndagar kl 14.30-16.00.
Plats: Kärrgatan 4.
Föranmälan krävs, kontakta johanna.mork@rb.se eller via sms 072-9825538.

Jobb-verkstaden: måndagar kl 14:15-16:15.
Plats: Österlånggatan 74.
En föreläsningsserie om arbetsmarknaden av två medarbetare från Borås Stad.
Här kan man få tips och råd på vad som kan vara bra att tänka på inför/under en anställning.
Anmälan pelin.in@rb.se eller via sms 0733553534.

PROJEKT ARBETE RÄTT FRAM, ETT TREÅRIGT ALLMÄNNA ARVSFONDSPROJEKT
(2021-2023)

Arbete Rätt Fram och MiM erbjuder bland annat:

Öppen mötesplats för individuell handledning och möte med jobbcoach, vardagar kl 9-18. För att boka möte kan du skriva direkt på Facebooksidan Arbete rätt fram; @arbeterattfram eller kontakta någon av jobbcoacherna; bagher.broman@mimkunskapscentrum.se och anna.svanberg@mimkunskapscentrum.se

Projektet vänder sig till ungdomar i Göteborg, Mölndal och Uddevalla

Projektet har två terminer jobbskola varje år som sker i samarbete med Fryshuset på tisdagar kl 17-20.00,
Plats: Mellangatan 1 Göteborg, anmälan görs via event på Facebook.
Varje måndag kl 17-19 finns det läxhjälp både digitalt och fysiskt, föranmälan görs även här via event på Facebook.
Utöver individuellt stöd med jobbmatchning (ansökan om PUT, CV-stöd mm.), jobbskola och läxhjälp gör dom också studiebesök, går på jobbmässor samt håller rekryteringsträffar.

Aktuell information om aktiviteterna hittar du på facebooksidan @arbeterattfram, för generell kontakt skriv till; info@mimkunskapscentrum.se

Fyll i detta formulär för att bli kontaktade av projektet:https://www.mimkunskapscentrum.se/form-arbeterattfram

Läs mer om projektet här: https://www.mimkunskapscentrum.se/arbete-ratt-fram

AGAPE HALMSTAD ÄR ETT PROJEKT SOM DRIVS AV HALMSTAD KOMMUN I SAMARBETE MED LJUNGBERGSKA STIFTELSEN.

Agape Halmstad är ett projekt som drivs av Halmstad kommun i samarbete med Ljungbergska stiftelsen.

Projektet riktar sig till ungdomar som omfattas av gymnasielagen.

Huvudsaklig finansiering sker via medel från Länsstyrelsen, paragraf 37-medel. Projektet riktar sig till ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Deras fokus är att hjälpa och stötta i studier och arbetssökande.

Boka möte via facebook messengerhttps://www.facebook.com/agapehalmstad/

Plats: Nolltrefem huset Halmstad.

Föreningen ger stöttning, råd och hjälp till asylsökande i deras närområde. Hjälper till med att t ex fylla i ansökningar, kontakt med myndigheter etc.

Varje onsdag har de språkcafé mellan kl 13-15. Plats: Liljegården, Borganäsvägen 22.

Kontakta Borlänge Asylkommitté: tfn 070 – 850 94 27

Mer information: http://www.borlangeasylkommitte.se/

ARBETET STARTADE 2018 SOM ETT PROJEKT I SAMARBETE MED KOMMUNEN OCH HAR DÄREFTER FORTSATT, BL.A. MED MEDEL FRÅN LÄNSSTYRELSEN.

Ensamkommande ungdomar i Jönköping

Arbetet startade 2018 som ett projekt i samarbete med kommunen och har därefter fortsatt, bl.a. med medel från Länsstyrelsen.

Syftet har varit att stötta ensamkommande ungdomar, vilket har inneburit att hitta boendelösningar och jobb, att hjälpa till i kontakter med myndigheter, att erbjuda sportaktiviteter och mötesplatser samt individuellt råd och stöd.

För mer information se deras Facebook sidor Agapes vänner Jönköping:https://www.facebook.com/agapejonkoping/

Information för dig som är ungdom:
Ensamkommande ungdomar i Jönköping:https://www.facebook.com/groups/185735718777465

Pågående aktiviteter: 

Café Hela Världen på torsdagar 17-18.30. En mötesplats där du kan lära känna nya människor, spela spel, sporta och få läxhjälp.
Plats: Pingstkyrkan, Lagermansgatan 1 vid Västra torget i Jönköping.

Råd och stöd – Kontaktperson Ulrica Heidari, tfn 072-666 85 80 (tisdagar och torsdagar)

Fotbollsträning: lördagar kl 17.30-19.00. Plats: Hovslättskolan gymnastikhall eller Hovslätts IP.
Info ges varje vecka i Facebookgruppen (se länk ovan)

Fotbollsträning med All star mission: varannan söndag (udda veckor) kl 20.30-22.00.

Plats Junebäckens IP eller i Idrottshuset. Från 16 år och uppåt. För information om plats och tid följ instagram konto:

https://allstarmission.se/verksamhet/allstarsunday/

JOBBCOACHINGS PROJEKT. ÄR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LERUM KOMMUN, FRIVILLIGA ORGANISATIONER I LERUM SAMT LÄNSSTYRELSEN. FINANSIERAS AV PARAGRAF 37A.

Att förbereda ungdomar som omfattas av gymnasielagen för arbetslivet.

Jobbcoachings projekt

Är ett samverkansprojekt mellan Lerum kommun, frivilliga organisationer i Lerum samt Länsstyrelsen. Finansieras av paragraf 37a. Syfte: Att förbereda ungdomar som omfattas av gymnasielagen för arbetslivet. Är en del av projekt RådRum.

Öppet hus RådRum
RådRum Lerum riktar sig till alla nyanlända personer mellan 16-23 år.
Öppettider måndagar och onsdagar mellan kl 14 och 17.
Finns möjlighet att boka in ett möte under de utsatta tiderna och få individuell hjälp.
Man kan få hjälp med:

  • bl.a. cv-skrivning
  • kontakta arbetsgivare
  • ansökningar
  • förberedelse inför anställningsintervju osv.

På onsdagar finns en gemensam grupp för GL (gymnasielag) ungdomar som avslutat studier men ej fått jobb.
Plats för RådRum är Lerum gymnasium.

För att boka in ett möte kontakta Projektledare Anna Carina Ljung

Telnr: 0730-288912, mejl: annacarina.ljung@lerum.se

Går även bra att kontakta dem via deras facebook:
https://www.facebook.com/R%C3%85Drum-LErum-560069824519493/

PROJEKTÄGARE ÄR FÖRENINGEN FURUBODA OCH SAMARBETSPARTNER ÄR ENSAMKOMMANDES FÖRBUND MALMÖ. FINANSIERAS AV ALLMÄNNA ARVSFONDEN.

Projektet riktar sig till målgruppen nyanlända unga och unga vuxna. Syftet är att stötta målgruppen in på arbetsmarknaden.

Projekt “se framtiden”

Projektägare är Föreningen Furuboda och samarbetspartner är Ensamkommandes förbund Malmö. Finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet riktar sig till målgruppen nyanlända unga och unga vuxna. Syftet är att stötta målgruppen in på arbetsmarknaden.

För mer information och kontakt med projektet:

https://ensamkommandesforbund.se/verksamhet-2/seframtiden/

https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/se-framtiden-an

Ensamkommandes förbund driver också verksamheten mötesplats Otto.

Riktar sig till nyanlända barn och unga upp till 30 år.
På mötesplatsen finns läxhjälp, möjlighet till juridisk rådgivning, fadderverksamhet samt olika sociala aktiviteter. Här erbjuds också föreläsningar om ämnen som bl.a. jobbsökande och hälsa.

Mötesplats Otto
När: måndag till fredag kl 14-20.
Plats: Östra förstadsgatan 27 Malmö.
På Lördagar kl 12-16 har mötesplats Otto separatistisk öppen verksamhet för dem som identifierar sig som tjejer.

För mer information;

https://ensamkommandesforbund.se/motesplats-otto/

https://www.facebook.com/ottomalmo/

Kontaktpersoner
Mikaela Berg – Verksamhetsansvarig Ensamkommandes Förbund Malmö och Mötesplats Otto: 072-0160075
Omid Mahmoudis – Verksamhetsledare på Mötesplats Otto: 0708810998

Right To Play Stockholm driver två arbetsmarknadsprojekt, med syfte att hjälpa fler unga med en utrikesfödd bakgrund ut på den svenska arbetsmarknaden.

Projektet vänder sig till nyanlända ungdomar i Stockholm.

“Right To Work” är ett projekt mellan 2020-2022 som är finansierat av Allmänna arvsfonden där målsättningen är att få ut 100 ungdomar i jobb.

“Tidiga Jobbinsatser – En ungdomssatsning”  är ett samverkansprojekt med Stockholms Stad med syfte att innovera arbetsmarknadsinsatser för unga och stötta nyanlända ungdomar ut i hållbara anställningar och finansieras av länsstyrelsen Stockholm.

För mer information https://www.facebook.com/groups/118094308791440/ eller kontakta Projektledare Emelie Rohdén erohden@righttoplay.com

Unga i jobb är ett AMIF-finansierat projekt som riktar sig till unga vuxna som omfattas av gymnasielagen.

Jobbar med att arbetsförberedande insatser och matchar ihop unga vuxna med arbetsgivare.
Läs mer om projektet och anmäl dig här: https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/migration-och-integration/unga-i-jobb/intressanmalan-deltagare

Anordnar träffar varje onsdag klockan 14-17.
På träffarna söker man jobb tillsammans och får möjlighet att lära sig om jobbsökande och arbetsmarknaden.
Du kan även få stöttning med cv-skrivande och träna inför en intervju.
Plats: Fleminggatan 113 Stockholm.

Utbildningar:
Erbjuder gratis utbildning. De erbjuder bland annat truckkörkort, körlektioner och datorutbildning.
Datorutbildningen är öppen varje onsdag klockan 17-19.
Plats: Fleminggatan 113 Stockholm.

För att delta i projektet behöver du föranmäla dig. Skriv till ungaijobb@stadsmissionen.se

Unga i jobb är ett AMIF-finansierat projekt som riktar sig till unga vuxna som omfattas av gymnasielagen.

Projektet jobbar med arbetsförberedande insatser och matchar ihop unga vuxna med arbetsgivare.
Läs mer om projektet och anmäl dig här: https://uppsalastadsmission.se/verksamheter/unga-i-jobb/intresseanmalan-deltagare/

Projektet erbjuder bland annat stöd i att söka jobb, kunskap om arbetsmarknaden och träning inför anställningsintervju.
Projektet erbjuder även gratis utbildning, bland annat truckkort och körlektioner. Vi finns i lokaler på Sysslomansgatan 8 i Uppsala.

För att delta i projektet behöver du föranmäla dig via länken, eller skriv till ungaijobb@uppsalastadsmission.se

Projekt Jobbprepp, arbetsmarknadsprojekt för NGL ungdomar som bor eller går i skolan på Värmdö.

Syftet är att stödja ungdomarna genom sina studier och till arbete efter avklarade studier.

Samarbete mellan frivilliga familjehem på Värmdö, Värmdö kommun och Värmdö församling.

Projektet finansieras av paragraf 37a-medel från länsstyrelsen och Stockholms län. Projektet pågår fram till december 2022.

Har träffar på onsdagar där de:

  • skriver cv
  • övar på intervjuer
  • hjälp med jobbansökningar osv.

Plats: Värmdö församlings församlingsgård Lyckebo. Tid: kl 17-19.

Obs om du är ny och inte tidigare varit i kontakt med Jobbprepp hör av dig innan du kommer till Lyckebo.

Kontakt: eva.brandsma@varmdo.se, För mer information: https://jobbprepp.nu/

Projekt Knutpunkten är ett projekt för ungdomar som omfattas av gymnasielagen i Östergötland. Projektägare är Linköping kommun och Rädda barnen är operativt ansvariga. Knutpunkten finansieras av länsstyrelsen paragraf 37a medel. Projektet pågår till slutet av juni 2022.

Knutpunkten erbjuder stöd vid t.ex jobbsökande, juridiska frågor, ansökningar, psykosocialt stöd osv. De anordnar event så som t.ex öppet hus eller cv-verkstad. Eventen sker kontinuerligt i centrala Linköping.

För mer information om projektet  https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter-arkiv/knutpunkten/

Vill du veta mer eller komma i kontakt med knutpunkten gå in på deras facebooksida https://www.facebook.com/KnutpunktenOstergotland/

Driver verksamheten Värnet. En plats för personer mellan 16-25 år som är i behov av nätverk och stöd.

Värnet jobbar individanpassat för att man ska klara skolan, bli etablerade på arbetsmarknaden och öka sitt fysiska/psykiska välmående. På värnet kan man få hjälp med bl.a juridisk rådgivning (t.ex kontakt med Migrationsverket), söka jobb, läxhjälp, stödsamtal mm.

Öppettider:

Måndagar: 13.00-19.30 (Bokade besök)
Tisdagar: 10.30-17.30 (Bokade besök)
Onsdagar: 12.00-17.30 (Bokade besök)
Torsdagar: Drop in från 13.00-19.30

Plats: Haga Kyrkogata 6.

Kontakt: Mohammed Salaad, Samordnare på Värnet tfn: 0729719240, epost: Mohammed.salaad@skyddsvarnet.org

För mer information: https://skyddsvarnet.org/vara-verksamheter/varnet/

Föreningsverksamhet som arbetar för ensamkommande unga. De finansierar sitt arbete genom medlemskapsavgifter i föreningen, finansiellt stöd från kommunen och gåvor.

I dagsläget går pengarna till att vid behov stödja ensamkommande unga med att betala hyror, mat, busskort, anordna aktiviteter osv. Erbjuder hjälp med det mesta som rör ungdomarnas situation t.ex att hitta boende, jobbsökande, läxläsning, fylla i blanketter, ansökningar osv.

Ej regelbundna möten för tillfället. Har kontinuerlig kontakt via messenger chat. Där bestäms det om träffar/möten etc. kontakt: https://www.facebook.com/godakrafterljungby/

En förening som jobbar för ensamkommande unga som omfattas av NGL (nya gymnasielagen). Verksamheten är ett samarbete mellan Hudiksvall-Nordanstigs asylkommité, Hudiksvall kommun och Rädda barnen. De finansierar sin verksamhet med medel från Hudiksvalls kommun.

Föreningen arbetar inom två grupper. En grupp fokuserar på att stötta och hjälpa personer som söker asyl med att t.ex överklaga negativa beslut samt skriva VUT. De hjälper också till med kontakter med advokater, kontakt med myndigheter, kontakt med FARR osv. Den andra gruppen fokuserar på att stötta den som söker jobb t.ex genom att förmedla kontakt med näringslivet, cv-skrivning, följa med som stöd i första möte med arbetsgivare osv. Har ej i nuläget regelbundna träffar för de unga vuxna. Träffar dem i grupp eller enskilt vid behov.

Läs mer eller kontakta föreningen via facebooksida: https://www.facebook.com/asylkommitten/

Projekt Ung Kraft- vägar till arbete, riktar sig till unga personer som är nya i Sverige mellan 15-24 år.

Är ett AMIF projekt som finns på åtta olika orter runt om i Sverige:
Umeå
Gävle
Hudiksvall
Kalmar
Uddevalla
Vänersborg
Trollhättan
Malmö

Läs mer om projektet här:

https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad–kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/ung-kraft-onepager-nationell.pdf

Hemsida: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/nyanlanda-barn/ung-kraft—vagar-till-arbete/

Kontaktperson: Åsa Ersborg

tfn: 0701-479 246, mejl: asa.ersborg@rb.se

En ideell förening vars syfte är att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. En möjlighet att utöka ditt sociala nätverk och träffa nya vänner.

Föreningen är aktiv på många platser runt om i Sverige. Här kan du läsa mer om föreningen: https://kompissverige.se/. Här kan du läsa mer om deras aktiviteter: https://kompissverige.se/aktiviteter/ Kontakta Kompis Sverige: info@kompissverige.se

En förening som anordnar gratis och öppna aktiviteter runt om i Sverige. Aktiviteterna har hälsa i fokus, fysisk som psykisk hälsa. Många aktiviteter är inom idrott, kultur eller friluftsliv.

Alla som vill vara med är mer än välkomna! Föreningen har extra fokus på asylsökande och nyanlända men finns för alla som behöver höra till eller som vill träffa en vän. Allt är gratis för alla. Föreningen finansieras av privata givare, lokala samarbeten och statliga bidrag.

Läs mer om föreningen: https://www.hejframling.se/

Här kan du läsa mer om de olika aktiviteterna: https://www.hejframling.se/aktiviteter