Vad händer efter PUT ansökan är inlämnad?

När du skickat in ansökan – Nu är det egentligen bara att vänta!

Man får bekräftelse från Migrationsverket om man har skickat in ansökan digitalt eller mejlat. Dock inte om man postar ansökan.

Spara lönespecifikationer

Spara alla lönespecifikationer. Migrationsverket vill ofta ha kompletteringar med de tre senaste. 

Kompletteringar

Man kan komplettera ansökan löpande genom att mejla in handlingarna till migrationsverket@migrationsverket.se. Man har skyldighet att anmäla ändringar i boende eller arbete. Då måste man skicka in detta så snart som möjligt. 

Om Migrationsverket anser att du behöver komplettera hör de av sig till dig med vilka handlingar de vill att du ska inkomma med. 

Ibland händer det att Migrationsverket ber dig att komplettera med handlingar som du redan har skickat in. Det är vanligt och det är bara att skicka dem en gång till. 

Trött på att vänta?

Har det gått mer än sex månader sedan du skickade in din ansökan kan du använda denna blankett för att begära att ditt ärende ska avgöras. Dock betyder det inte att de är skyldiga att skynda på. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340aa51/1583310884569/270011%20Begäran%20om%20att%20avgöra%20ärende_sv.pdf

Hur lång tid tar det? 

Det är svårt att svara på, men det vanligaste är mellan 7-9 månader. Men många har fått vänta 12 månader och andra har fått sin ansökan behandlad redan efter 2 månader.