Checklista vid ansökan om PUT

Juridikgruppen har verifierat denna version (27/8-2020)

OBS! Nu kan du ansöka om PUT via Migrationsverkets e-tjänst och med mobilt BankID.  De dokument som vi tar upp nedan måste du ha inscannade så att du kan bifoga dessa under ansökans gång.

Sök PUT när alla krav är uppfyllda och du har bevisning för detta. T.ex bör eventuell provanställning ha övergått i en tillsvidareanställning först.
NYTT! Provanställning kan fungera – läs här!
Migrationsverket önskar att du söker tidigast 2 mån innan ditt TUT går ut. Ansökan måste vara ingiven senast dagen innan ditt uppehållstillstånd löper ut.

När du söker PUT behöver du skicka in:

1 – Migrationsverkets blanketter

2 – Skolan

 • Intyg/betyg och studieplan som intygar att utbildningen är avslutad. Intyget från lärare/rektor bör förtydliga datum för början och slut på utbildningen, omfattning – heltid, och syftet med utbildningen – gärna med texten: etablera sig på arbetsmarknaden.

3 – Arbetet

 • Be arbetsgivaren skicka in blankett SKV 1160 till Skatteverket när du blivit anställd! (senast den 12:e i månaden efter du blir anställd). Det är viktigt att du kontrollerar med Skatteverket att blanketten har kommit in. Om den inte har det måste du påminna arbetsgivaren och se till att den skickas in. 
 • Kopia på anställningsavtal som visar på tillsvidareanställning eller anställning minst 2 år från beslut taget från MV, och som innehåller uppgift om lön. Lönen ska vara enligt kollektivavtal eller i övrigt enligt branschen, och tillräckligt hög så att du ej behöver gå på försörjningsstöd efter att dina utgifter är dragna. Du behöver minst 4 000, helst 5 000 kr kvar. Försäkringar ska vara enligt kollektivavtal eller i övrigt enligt branschen.
 • Vissa branscher måste redovisa likvida medel, budget etc. Se SNI-koder på blankett Försörjning 202011. Din arbetsgivare måste i så fall ge dig dessa underlag.
 • Facket ska uttala sig i ett yttrande, se sidan tre i blanketten Försörjning 202011.  
 • Lönespecifikationer ska bifogas. Om möjligt minst 4 mån. Om du bara jobbat 1-2 månader så bifoga dem. 
 • Försäkringar som ska finnas hos arbetsgivaren: Livförsäkring, Tjänstepensionsförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Sjukförsäkring

4 – Utgifter, bifoga dokument som beskriver

 • Boendekostnader – kopia på hyreskontrakt lgh eller inneboende-kontrakt. Om du ej har ett  kontrakt gör MV en schablonberäkning på 7 000 kr!
 • Hemförsäkringskostnader
 • Elkostnad
 • Resekostnader, exempelvis kvitto på SL-kort. 

Skicka alla handlingar till Migrationsverket per e-mail m[email protected]. Kontrollera att du får ett kvitto på att du har givit in ansökan. Skicka även alla handlingar till Migrationsverkets närmaste enhet per post.

OBS! Nu kan du ansöka om PUT via Migrationsverkets e-tjänst och med mobilt BankID.  De dokument som vi tar upp ovan måste du ha inscannade så att du kan bifoga dessa under ansökans gång.