Checklista vid ansökan om PUT2023-03-08T11:31:08+00:00
Notera att du måste ha en anställning (som uppfyller kraven) när du ansöker om PUT och innan din ansökningstid gått ut. Du måste sedan ha samma arbetsgivare under hela tiden du väntar på ditt beslut, baserat på förtydligande från Migrations Överdomstolen så kan du INTE byta arbetsgivare under tiden.
Här kan du få hjälp på plats av lokala aktörer! Klicka här!

Checklista vid ansökan om PUT

Juridikgruppen har verifierat denna version (27/8-2020)

OBS! Nu kan du ansöka om PUT via Migrationsverkets e-tjänst och med mobilt BankID.  De dokument som vi tar upp nedan måste du ha inscannade så att du kan bifoga dessa under ansökans gång. Här är länken till e-tjänsten.

Ladda ned checklistan

Sök PUT när alla krav är uppfyllda och du har bevisning för detta. T.ex bör eventuell provanställning ha övergått i en tillsvidareanställning först.
NYTT! Provanställning kan fungera – läs här!
Migrationsverket önskar att du söker tidigast 2 mån innan ditt TUT går ut. Ansökan måste vara ingiven senast dagen innan ditt uppehållstillstånd löper ut.

När du söker PUT behöver du skicka in:

1 – Migrationsverkets blanketter

2 – Skolan

 • Intyg/betyg och studieplan som intygar att utbildningen är avslutad. Intyget från lärare/rektor bör förtydliga datum för början och slut på utbildningen, omfattning – heltid, och syftet med utbildningen – gärna med texten: etablera sig på arbetsmarknaden.

3 – Arbetet

 • Be arbetsgivaren skicka in blankett SKV 1160 till Skatteverket när du blivit anställd! (senast den 12:e i månaden efter du blir anställd). Det är viktigt att du kontrollerar med Skatteverket att blanketten har kommit in. Om den inte har det måste du påminna arbetsgivaren och se till att den skickas in. 
 • Kopia på anställningsavtal som visar på tillsvidareanställning eller anställning minst 2 år från beslut taget från MV, och som innehåller uppgift om lön. Lönen ska vara enligt kollektivavtal eller i övrigt enligt branschen, och tillräckligt hög så att du ej behöver gå på försörjningsstöd efter att dina utgifter är dragna. Du behöver minst 4 500, helst 5 000 kr kvar. Försäkringar ska vara enligt kollektivavtal eller i övrigt enligt branschen.
 • Vissa branscher måste redovisa likvida medel, budget etc. Se SNI-koder på blankett Försörjning 202011. Din arbetsgivare måste i så fall ge dig dessa underlag.
 • Facket ska uttala sig i ett yttrande, se sidan tre i blanketten Försörjning 202011.  
 • Lönespecifikationer ska bifogas. Om möjligt minst 4 mån. Om du bara jobbat 1-2 månader så bifoga dem. 
 • Försäkringar som ska finnas hos arbetsgivaren: Livförsäkring, Tjänstepensionsförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Sjukförsäkring

4 – Utgifter, bifoga dokument som beskriver

 • Boendekostnader – kopia på hyreskontrakt lgh eller inneboende-kontrakt. Om du ej har ett  kontrakt gör MV en schablonberäkning på 7 547 kr!
 • Hemförsäkringskostnader
 • Elkostnad
 • Resekostnader, exempelvis kvitto på SL-kort. 

Skicka alla handlingar till Migrationsverket per e-mail migrationsverket@migrationsverket.se. Kontrollera att du får ett kvitto på att du har givit in ansökan. Skicka även alla handlingar till Migrationsverkets närmaste enhet per post.

MALL PUT-ansökan 200011
MALL PUT-ansökan 202011

OBS! Nu kan du ansöka om PUT via Migrationsverkets e-tjänst och med mobilt BankID.  De dokument som vi tar upp nedan måste du ha inscannade så att du kan bifoga dessa under ansökans gång. Här är länken till e-tjänsten.

Ladda ned checklistan

Vanliga frågor och svar

Gymnasielagenexpert Emma Salomonsson på Fridh Advokatbyrå svarar på några vanliga frågor.

Godkänner Migrationsverket mitt anställningsavtal trots att det kallas för anställningsinformation?2022-11-03T14:57:17+00:00

Ja, om det är en arbetsgivare som alltid använder sådana kontrakt, såsom till exempel en kommun så det bör det absolut godkännas av Migrationsverket.

 

Hur vet jag om ett företag är stabilt och har bra ekonomi?2021-11-05T16:58:17+00:00

När du söker jobb är det bra att kolla upp den eventuella arbetsgivaren på allabolag.se.

Skriv in företagsnamnet eller organisationsnumret. Då kan du se när företaget startade och hur många anställda de har. Du kan också titta på de staplar som visar hur ekonomin har sett ut de senaste åren. Är det röda staplar ska du akta dig, de betyder att företaget har dålig ekonomi.

 

Hur viktigt är det med hemförsäkring?2021-11-05T15:09:32+00:00

Det är inte särskilt viktigt (fast väldigt bra att ha för din egen del). Om du inte lämnar in en kopia av din hemförsäkring så bör du för enkelhetens skull skriva något om det. Om den ingår i din hyra ska det synas på hyresavtalet. Har du ingen alls kan du skriva en lapp där det står “Jag har ingen hemförsäkring”.

Hur vet jag om blankett 1160 verkligen är skickad och har kommit fram?2021-11-05T15:08:41+00:00

Det bästa är om du själv kan lämna in den. Se till att din arbetsgivare fyller i den, sedan kan du skicka in den eller ännu hellre gå till ett skattekontor och lämna in den. Du kan också sätta en post-it-lapp på den och skriva att du vill ha bekräftelse på att den är mottagen, med dina kontaktuppgifter på. Om din arbetsgivare redan har fått blanketten och du vill kolla att den är inskickad så ring Skatteverket tidigt på morgonen (det blir väldigt långa väntetider på dagen). Ha företagets organisationsnummer i beredskap. Det är möjligt att personen säger att du inte kan få uppgifterna i telefon, men säg då att du vill ha dem hemskickade.

Facket vill inte yttra sig om mina villkor, vad gör jag då?2021-11-05T15:07:20+00:00
Allt fler fackförbund väljer att inte yttra sig. Se till att du får det skriftligt, då får du skicka in det istället för fackets yttrande.
Hur gör jag om jag inte har något jobb, men mitt uppehållstillstånd snart går ut?2023-03-17T08:50:49+00:00

2023-02-25: Ny information har framkommit – kontakta REDO – se även information här!

Då ska du söka förlängning på blankett 200011.

Det är svårt att säga generellt vad man ska kryssa i, men om man är från AFG så borde man ju kryssa skydd (nya skyddsskäl = utvecklingen i AFG).

Kryssa “har slutfört mina studier och kan nu försörja mig” (och skicka bevisen så fort man verkligen kan det) bör ju vara med eftersom det är huvudgrunden.

Man kan ju även kryssa att det finns särskilda/ömmande skä,l men då behöver man  inkomma med massa bevis för att verkligen ha chans att få det (läkarintyg, anknytning till Sverige genom arbete m.m. )

Ska jag skicka in min ansökan på papper eller digitalt?2021-11-05T15:05:26+00:00

Om du skickar in ansökan digitalt kan du se att den verkligen kommit in, så det är bra på det sättet. Det krångliga är att du då ska alla papper inskannade. Så det beror på vad du själv tycker.

Jag är under 25, så jag har ingen tjänstepensionsförsäkring från mitt företag, hur gör jag då?2021-11-05T14:52:55+00:00

Du behöver inte göra något alls, normalt börjar arbetsgivaren betala ut tjänstepensionen efter den anställda har fyllt 25.

Hur mycket måste jag tjäna?2021-11-05T14:52:38+00:00

Här finns det inga exakta siffror. Du ska kunna betala hyra, el, hemförsäkring, resor till och från jobbet. Efter det måste du ha minst 4180 kronor kvar att leva för.

Om du inte lämnar in papper/kopior på kvitton för detta räknar Migrationsverket med följande kostnader: hyra 7547 kr, el och vatten 375 kr, hemförsäkring 160 kr och resekostnader som varierar beroende på ort.

Jag har “visstidsanställning”, vad säger migrationsverket om det?2021-12-09T15:41:26+00:00

Många frågor om just detta. Har du visstidsanställning hos ett bemanningsföretag bör du lämna med ett intyg där arbetsgivaren skriver att det för deras del betyder att syftet är att du får en tillsvidareanställning efter en visstidsanställninen, att visstidsanställningen alltså är jämförbart med provanställning. Det kan stärka din ansökan men det är med mycket stor risk att det inte godkänns av Migrationsverket och enda tillfället då det kan godkännas är vid anställning hos bemanningsföretag då de inte har provanställning i sitt avtal som anställningsform.

 

Hur mycket kan en komplettera egentligen? Är det exempelvis okej att skicka in en komplettering som säger att en slutat på det jobbet som en först jobbade på vid ansökan och har nu fått ett helt nytt jobb (om det nya jobbet uppfyller kraven)?2023-03-17T08:57:24+00:00

2023-02-25: OBS! Ny prejudicerande dom säger att du måste ha en arbetsgivare när du ansöker om PUT och inte kan byta arbetsgivare under handläggningstiden.

Ja, det går bra!

Du är skyldig att berätta för migrationsverket om förändringar i ditt liv om det handlar om nytt jobb eller ny bostad. Skicka in komplettering med det nya avtalet.

Vad är det som gäller när en arbetsgivare erbjuder anställning med formuleringen ”så länge uppdraget varar” på anställningskontraktet? Är detta något som Migrationsverket accepterar under gymnasielagen?2021-11-05T14:51:39+00:00

Svårt att svara på. Vi har överklagat två avslag gällande detta, eftersom vi anser att det ska accepteras. Det gäller bara inom assistansbolag. Migrationsverket har tidigare godkänt det för andra typer av arbetstillstånd.

Många arbetsgivare frågar efter ett dokument/bevis att man har arbetstillstånd. Finns det något enkelt sätt att bevisa att man har arbetstillstånd i och med att man omfattas av gymnasielagen?2021-11-05T14:51:18+00:00

I korthet nej. Man kan visa sitt gamla uppehållstillståndskort och en kopia av att man sökt vidare uppehållstillstånd.

Hur många F får man ha i betyg för att man ska få PUT godkänt och i vilken ämnen får man inte ha F?2021-11-22T16:43:04+00:00

Enligt lagen ska man visa att man har slutfört sin utbildning. Det är i nuläget oklart om Migrationsverket kommer att anse att man har slutfört sin utbildning om man har F i betyg. Det står inget om detta i lagen.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man byta arbetsgivare efter man skickat in ansökan om PUT?2023-03-17T09:06:18+00:00

Ny information har kommit kopplat till denna fråga. Man kan INTE byta arbetsgivare enligt en ny dom – läs mer här och/eller tala med en jurist.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2023-02-20. 

Tyvärr råder det osäkerhet om detta eftersom saken inte beskrivits i någon lag eller regelverk, och frågan har inte prövats i praktiken. Det är inte säkert att det inte går, men det finns en stor risk för att det inte är möjligt. Man bör alltid göra ett försök.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Till toppen