”När vi hörde talas om Redo tänkte vi att detta är för bra för att vara sant! Det var ju exakt en sådan samarbetspartner vi hade letat efter.”

Stina Haglund äger företaget Allatiders kompetens, vars företagsidé är att erbjuda olika typer av ROT- och RUT-tjänster med utgångspunkt i den person de anställer.

När Stina köpte företaget för fem år sedan hade hon bestämt sig för att arbeta med social och ekonomisk hållbarhet.

”När jag tog över var det ett renodlat seniorföretag. De anställda var seniorer som ville tjäna lite extra och bland annat kunde göra det genom att städa och klippa gräsmattor.”

Stina tänkte att det skulle gå att koppla ihop dessa erfarna seniorer med individer som stod allra längst bort från arbetsmarknaden. En strålande idé som snabbt omsattes till praktik. Varje ny anställd, varav många med ursprung från andra länder än Sverige, fick arbeta tillsammans med en senior.

Eva-Karin Öman är VD för företaget och berättar att de för tre år sedan blev kontaktade av en kvinna som ville att en gymnasieelev skulle arbeta för henne. Det visade sig vara en ensamkommande ungdom.

”Det var då vi satte oss in i den nya gymnasielagen, eftersom det var en ungdom som bara skulle kunna stanna kvar i landet om han fick ett jobb.”

Fler ensamkommande ungdomar blev aktuella för anställning. Redan när representanter från Allatiders kompetens och Redo hade kontakt första gången fanns en total samstämmighet.

”Det är fullständigt galet att så många av dessa ungdomar med vilja och kompetens riskerar att utvisas från Sverige. Vi behöver dem”, säger Stina

Eva-Karin och Stina menar dock att det känns som att samhället har vaknat upp ordentligt och att alla typer av hållbarhet blir allt mer aktuellt.

”Entreprenörer som arbetar genomgående med hållbarhet är framtiden. Det är så världen blir bättre”, avslutar Stina.

Företaget är stationerat i Örnsköldsvik, men arbetar redan nu på många ställen i Sverige genom samarbetspartners.  Läs mer om företaget på alla-tiders.se.

Vill du veta mer om samarbetet med Redo, kontakta redo@arbetskraftsformedlingen.se

Text: Pia Hall
Foto: Izabelle Nordfjell och Carola Harnesk