I Upplands Väsby startade kommunen och Svenska Kyrkan ett samarbete för att hjälpa ensamkommande.

”Samarbetet betyder enormt mycket! Det har stärkt och inspirerat oss, inte minst eftersom vi har fler professioner samlade.”

För drygt ett och ett halvt år sedan arbetade Upplands Väsbys kommun och Hammarbys församling parallellt med ungefär samma ungdomar, de ensamkommande. Det ordnades fotbollsmatcher och språkcaféer och läxstugor.

”Det gick bra, men det behövdes mer kraft och mer struktur”, säger Hammarby församlings diakon Lisa Hofverberg. Lisa fick till ett möte med kommunens ungdomschef Rose-Marie Olihn och de insåg snabbt det självklara i ett samarbete. Det blev starten för projektet ”Vi Tillsammans”.

Genom pengar från Länsstyrelsen har projektgruppen kartlagt vilka unga människor som behöver hjälp och vilken hjälp de behöver.

”Det här är en grupp människor som har hamnat mellan stolarna, det är ett stort hål i samhället”, säger Rose-Marie. Hon berättar att en del hade levt utanför samhället i ett par år när projektgruppen fick kontakt med dem.

”Till att börja med var det hjälp med fritidsaktiviteter och läxor och skolan, nu har det alltmer övergått till att handla om bostad och arbete”, berättar Lisa.

”Att hitta ett fast jobb snabbt är livsviktigt för de som har fått uppehållstillstånd i Sverige genom den nya gymnasielagen. Om de inte får arbete sex månader efter avslutad utbildning får de inte stanna kvar i landet”, tillägger Rose-Marie.

Att hitta ett fast jobb snabbt är livsviktigt för de som har fått uppehållstillstånd i Sverige genom den nya gymnasielagen. Om de inte får arbete sex månader efter avslutad utbildning får de inte stanna kvar i landet

Det gäller att hitta folk man klickar med förstås, förklarar de, och sedan om möjligt handplocka medarbetare. Det behövs eldsjälar.

Deras engagemang är tydligt och den enas entusiasm triggar den andras. En entusiasm som är en nödvändighet i arbetet.

I praktiken innebär deras arbete bland annat att lära ut de basala grunderna för arbetssökande, som vikten av att finnas på LinkdIn, hur man skriver CV och hur man är klädd på en anställningsintervju.

”Vi stärker ungdomarna i den egna processen, underlättar deras förutsättningar”, säger Lisa.

”Vi ringer också runt till företag och presenter de ungdomar som söker jobb”, berättar Rose-Marie. ”Vi blir ungdomarnas kontaktnät kan man säga.”

När det beräknas att cirka 70 procent av alla jobb idag förmedlas via kontakter är det naturligtvis en väldig uppförsbacke för den som inte har den typen av nätverk naturligt.

Besmillah Hassani har precis skrivit på kontrakt för anställning på en skola i Upplands Väsby och har svårt att beskriva hur nöjd och glad han är över tjänsten, trots att hans svenska är nästintill perfekt.

Besmillah Hassani har precis skrivit på kontrakt för anställning på en skola i Upplands Väsby och har svårt att beskriva hur nöjd och glad han är över tjänsten, trots att hans svenska är nästintill perfekt.

”Jag hade faktiskt ett annat jobb när jag ansökte om uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen”, säger Besmillah. Det jobbet matchade dock inte alla kriterier som ett jobb ska göra för att godkännas och han var därför tvungen att snabbt hitta ett nytt arbete.

Eftersom han hade varit i kontakt med kommun och kyrka tidigare, och visste att de kunde vara behjälpliga med arbetssökande, hörde han av sig.

”De hjälpte mig väldigt mycket. De kontaktade skolan och berättade om mig. Jag fick komma dit och provjobba och ja, sedan fick jag anställning!”

”Samarbete ger ett brett nätverk, att olika professioner samlas är en av nyckelfaktorerna till framgången”, menar Rose-Marie.

Och med minskad budget för kommunerna framöver gäller det att utveckla arbetsmetoderna.

”Det betyder att vi som arbetar med dessa frågor inom kommunerna måste våga satsa utanför boxen”, säger Rose-Marie. ”Vi måste våga kasta oss ut och prova nya sätt och nya samarbeten.”

Text: Pia Hall