Samtal med Nazir 16/8 2020

Det är en strålande vacker dag när jag pratar med Nazir. Vårt samtal löper på enkelt och smidigt, Nazir är mycket duktig på svenska. Han har lätt till skratt och det är ett upplyftande samtal, sitt allvar till trots.

Sanningen är den att Nazirs liv ter sig mycket osäkert. På bara fyra år har han hunnit lära sig svenska och gått ut gymnasiet. Dessutom har han hunnit arbeta en del, på olika arbetsplatser. Den här sommaren lyckades Nazir få tag på ett fabriksarbete, även med Corona-pandemin som härjar. Arbetet är en visstidsanställning som sträcker sig över sex månader. Bra, men inte tillräckligt bra för Migrationsverket.

Migrationsverket kräver att Nazir hittar ett jobb som antingen är en tillsvidareanställning eller som sträcker sig över minst två år. Och även om Nazir vill, får han inte studera vidare. Jobb eller ut ur Sverige, det är den bistra verkligheten. Om bara ett fåtal månader har Nazirs tid, enligt Migrationsverket, runnit ut. Vårt samtal tar sig en mer allvarlig ton, Nazir säger att möjligheterna är små. Corona-pandemin har gjort det ännu svårare. I dagsläget finns det inga stora chanser att få en fast anställning och Migrationsverket tar ingen hänsyn till pandemin, trots att många branscher drabbats hårt.

Utöver sitt arbete, är Nazir också ungdomsambassadör för kampanjen REDO. Han säger att REDO är ett bra sätt för att vidga sitt nätverk och visa för arbetsgivare att man finns och vill jobba. Nazir uppmanar andra, som befinner sig i en situation liknande hans, att fokusera på att utveckla sitt kontaktnät. Genom att söka upp de som kan hjälpa till, som REDO, kan man hitta nya vägar till arbete. Han säger att man inte ska ge upp, utan fortsätta kämpa.

Inför framtiden hoppas Nazir att han ska få en fast anställning. Det är det enda som kan vara hans mål just ju, säger han. Om han inte lyckas hitta ett arbete, kommer han inte få stanna i Sverige. Han önskar att myndigheterna ändrar sig och tar hänsyn till den extraordinära situation som råder just nu.

Nazir har rotat sig i Sverige – han har studerat, lärt sig språket, skaffat lägenhet och arbete. Det han hoppas av framtiden är en trygghet och stabilitet som kan tyckas självklar, men för många är en dröm.  Trots sin situation sprider Nazir en optimism som dröjer sig kvar hos mig under dagen, och jag önskar honom all lycka.

Text: Sara Apell