Intervju med Arbetskraftsförmedlingens ordförande Kinna Skoglund september 2020

Vad är Äldreomsorgslyftet?
– Äldreomsorgslyftet är en kompetenssatsning som regeringen gör på äldreomsorgen 2020 och 2021. Syftet är att öka antalet heltid- och tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen samtidigt som också kvaliteten ökar.

Vilken är målgruppen?
– Målgruppen för satsningen är blivande vårdbiträden eller undersköterskor som redan arbetar i verksamheten, men som idag har tidsbegränsade tjänster.

Hur kommer kommunerna använda Äldreomsorgslyftet?
– Kommunerna måste rekvirera pengarna för 2020 innan sista oktober, och kan sedan använda pengarna i både kommunal och privat verksamhet. En del kommuner har utlyst tjänster internt medan andra handplockar dem som ska erbjudas tjänster inom Äldreomsorgslyftet.

Hur får jag reda på mer om vad som gäller just där jag bor?
– Hör av dig till dem som ansvarar för äldreomsorgen i din kommun och fråga hur de kommer använda satsningen.

Kan dessa tjänster vara aktuella för ungdomar med TUT enligt Nya gymnasielagen?
– Ja. Äldreomsorgslyftet är en satsning på kompetensutveckling, så det handlar inte om subventionerade tjänster. Jag citerar vad regeringen sagt via statsrådsberedningen: ”Det här handlar om ny och befintlig baspersonal inom den kommunala vården och omsorgen som får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid – alltså som utgångspunkt som vanliga jobb. Den satsning som staten nu gör på Äldreomsorgslyftet innebär inte i sig att anställningarna betraktas som subventionerade”.

Vad säger Migrationsverket i frågan?
– Vi har haft kontakt med personer på Migrationsverkets rättsenhet som bekräftat att det handlar om vanliga tjänster inom äldreomsorgen.

Vi har haft kontakt med personer på Migrationsverkets rättsenhet som bekräftat att det handlar om vanliga tjänster inom äldreomsorgen.

Är det något annat du vill tillägga?
– Vi vill uppmuntra alla unga vi är i kontakt med att snarast skaffa sig en profil med CV på LinkedIN, och sedan koppla ihop den med Arbetskraftsförmedlingens LinkedIN. Den fungerar precis som en CV-databas och blir en plattform för företagare/arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. Välkomna dit!

https://www.linkedin.com/company/arbetskraftsf%C3%B6rmedlingen/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/styrdokument/statsbidrag-satsning-aldreomsorgslyftet-2020-regeringsuppdrag-s2020-05025.pdf

Text: Malin Aghed