STÖD OCH MATCHNING – ARBETSFÖRMEDLINGEN
Som arbetssökande kan man ansöka om Stöd och Matchning från AF, vilket betyder att man får hjälp i att söka arbete. Arbetskraftsförmedlingens kampanj REDO samarbetar med Nordisk Kompetens, som erbjuder just Stöd och Matchning till dem som har tillfälligt uppehållstillstånd genom Nya Gymnasielagen.
Läs mer här: https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/redo-och…/

Somliga säger att det är koden hos Migrationsverket som avgör om någon har rätt till Stöd och Matchning eller ej, men det stämmer inte. Den som avslutat sina studier är arbetssökande, och den kod som finns hos MV avser enbart den tid då personen studerar. Det står tydligt i Arbetsförmedlingens handläggarstöd att efter studierna ska dessa personer betraktas som andra arbetslösa tredjelandsinvånare.

Läs mer här: https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/…/Checklista…

PROVANSTÄLLNINGAR
Migrationsverket gick nyligen ut med information om att de kan bevilja PUT för dem som har provanställningar. Detta gäller då det står inskrivet i anställningsavtalet att provanställningen kommer att övergå i en tillsvidareanställning.
Läs mer här: https://www.migrationsverket.se/…/2020-11-06-Permanent…

LINKEDIN
Arbetskraftsförmedlingens LinkedIn-profil fungerar som en CV-databas för alla företag som är i kontakt med kampanjen REDO. Det är viktigt att alla skapar LinkedIn-profiler och kopplar ihop dem med Arbetskraftsförmedlingens LinkedIn. Då blir de synliga för näringslivet och för de företag som hittar REDO.
Här finns en film som visar hur man gör: https://www.youtube.com/watch?v=a1M1