REDO är nominerade till Årets initiativ

Med glädje och lite stolthet kan vi meddela att Arbetskraftsförmedlingen och kampanjen REDO är ett av fem initiativ som blivit nominerade till Årets Initiativ.

Årets initiativ delas ut av Forum för att uppmärksamma civilsamhällets innovationskraft. Utmärkelsen tilldelas en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Vad skulle vårt samhälle vara utan alla kreativa, nytänkande, lösningsfokuserade, snabbfotade, inkluderande organisationer inom civilsamhället? Organisationer som med ett medmänskligt och hållbart perspektiv har en enorm och betydande innovationskraft.

Kvinnojourerna, sjöräddningen, Missing People, Wikipedia och Fritidsbanken – alla är exempel på innovationer som har uppstått i civilsamhället, och som inte hade funnits om inte människor gått samman utifrån en tydlig idé om samhällsförbättring. I en tid då samhällsutmaningarna växer sig allt större och mer komplexa behövs denna innovationskraft mer än någonsin.

Årets initiativ är en utmärkelse som tilldelas en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Vi vill uppmärksamma den viktiga roll som civilsamhället spelar i att genom sin innovationsförmåga bidra till att förbättra vårt samhälle.”

Läs Forums pressmeddelande här!