7763 personer har nu gjort nedanstående quiz! Lika många ungdomar omfattas av gymnasielagen. 

Av de som gjort quizet hade 86% inte fått stanna i Sverige. 

Quizet bygger på just de ramar som avgör om en ungdom ska få permanent uppehållstillstånd eller inte. Har man fast jobb? Är hyran skälig? Har företaget där man arbetar de rätta försäkringarna? 

Att få så pass höga poäng att man skulle fått permanent uppehållstillstånd är svårt för alla. Även för personer som är födda i Sverige och har ett brett nätverk. I slutet av quizet finns information om hur du gör om du vill veta mer om gymnasielagen och ungdomarnas situation och hur du gör om du vill hjälpa ungdomarna att hitta jobb.

Skulle du få stanna i Sverige?