Nedanstående text är skriven av FARR 19 februari 2023. Vi väljer att publicera den här för att den skall nå så många berörda som möjligt. 

Svårare att få PUT enligt gymnasielagen?

Migrationsöverdomstolen har dömt i ett mål som handlar om permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt gymnasielagen. Det gällde en person som fått avslag på ansökan om PUT och som hade bytt jobb under väntan på domstolens beslut.

Enligt Migrationsöverdomstolen ska villkoren för PUT vara uppfyllda då det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut. Eftersom kvinnans anställning hade påbörjats senare fick hon avslag. Detta vägledande beslut kan få betydelse för en del av de drygt 2000 ungdomar som fortfarande har tillstånd för studier enligt gymnasielagen, eller som söker jobb i väntan på beslut. Målet påverkar inte dem som redan har PUT.

Mycket är oklart. Domen handlar om en person som bytt anställning. Men om en ungdom har en anställning då uppehållstillståndet tar slut, men lönen verkar otillräcklig, eller anställningen inte tillräckligt lång – kan det då bli PUT om det visar sig att villkoren uppfyllts då ett beslut tas och ungdomen är kvar på samma jobb? Vad händer om villkoren är uppfyllda i tid men när beslutet ska tas är det något som fattas eller personen har bytt jobb? Ska anställningens längd fortfarande bedömas vid beslutet? Det kan dröja tills Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande innan sådana frågor får svar.

I väntan på säkra svar behöver de ungdomar som haft tillstånd enbart enligt gymnasielagen och väntar på beslut om PUT vara noga med att deras jobb uppfyller villkoren. Det är riskabelt att byta jobb.

För dem som inte lyckats få anställning innan det förra tillståndet löpte ut kan det vara viktigt att söka juridisk hjälp och även få asylskälen prövade på nytt. Särskilt ömmande omständigheter kan också prövas, men det går inte om personen har ett utvisningsbeslut som fortfarande gäller.

Denna text är först skriven av FARR och publicerades först på farr.se. Läs en längre artikel och ladda ned domen på FARR.