Coor ingår samarbete med Arbetskraftsförmedlingen genom att ansluta sig till kampanjen REDO.

REDO är en nationell kampanj med syfte att jobbmatcha de som fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen och företag som har behov av arbetskraft. Genom att ansluta sig till REDO kommer Coor att rekrytera så många individer som möjligt via REDOs kanaler, ambitionen är att få in minst 25 nya medarbetare under året.

-Vi ser REDO som en fantastisk möjlighet att få in motiverade och duktiga medarbetare i Coor. Vi har många instegsjobb i vår verksamhet och ser det som en viktig del i vårt samhällsansvar att hjälpa både dessa individer och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Vi hoppas att samarbetet med REDO ska leda till att vi hittar många nya talanger som kan växa tillsammans med oss på Coor, säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

-Vi är väldigt glada över detta samarbete, säger Tomas Tysén, medgrundare till Arbetskraftsförmedlingen. Det är en fantastisk chans för såväl ungdomarna som för företaget. Det är också positivt för Sverige, som genom dessa anställningar får behålla utbildad och motiverad arbetskraft.


Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Om REDO
REDO drivs av Arbetskraftsförmedlingen som är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med syftet att hitta nya sätt för individer utanför arbetsmarknaden att få börja jobba! Vårt arbete präglas av idéerna om mångfald, jämställdhet, jämlikhet, likvärdig behandling för alla och vi tar avstånd från våld, hat, hot och all slags diskriminering. Vi vill samarbeta med andra vars värdegrund också utgörs av demokratiska värderingar och som liksom vi verkar för allas lika värde, rättigheter och möjligheter.

Läs Coors hela pressmeddelande här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd Coor i Sverige
magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

Tomas Tysén, medgrundare till Arbetskraftsförmedlingen
tomas@arbetskraftsformedlingen.se eller 0706 398 59 00