Det är med stor glädje vi i den ideella föreningen Arbetskraftsförmedlingen lanserar kampanjen REDO  som en del i en större kampanjstrategi. Vi ser fram emot att nu, efter ett par månaders intensiva förberedelser, komma igång med det vi verkligen vill: hjälpa ung arbetskraft och företag som behöver anställa att hitta varandra – och därefter berätta om detta så att det hörs. Vi vet att det finns många företag i Sverige som tänker hållbarhet ur alla aspekter, inte minst de sociala. Vi vet också att många av dessa företag söker unga motiverade personer att anställa. Genom REDO hoppas vi kunna matcha ihop dessa med varandra.

Många som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen för att studera på gymnasiet tar inom kort studenten och är mer än redo att ta steget in på arbetsmarknaden. För att få stanna i Sverige och bidra till vårt lands välfärdsutveckling behöver de få ett jobbkontrakt som är minst två år långt. Detta måste dessutom ske inom sex månader från det datum de slutar skolan.

Bakom REDO står den ideella föreningen Arbetskraftsförmedlingen. För att lyckas hitta jobb åt så många som möjligt har vi valt att, istället för att vända oss direkt till individer, samarbeta med aktörer och föreningar med egna kontakter. Vårt huvudsakliga syfte är att med hjälp av alla som redan arbetar med dessa frågor bygga vägar så att folk som vill jobba och företag som behöver folk kan hitta varandra – och att genom detta arbete lyfta och belysa rådande situation. Därför är det viktigt att den som vill arbeta gör en profil på LinkedIn, så att den som vill anställa kan hitta arbetskraft. Du kan hjälpa oss med detta genom att:

  • Inventera ungdomarna i ditt nätverk. Fokusera på dem som slutar skolan 2020, så kompletterar vi med fler uppgifter för dem som slutar 2021/2022 senare. Fyll i uppgifterna i detta dokument
  • Sprida kampanjsidan och information i alla dina kanaler
  • Hjälpa de ungdomar du är i kontakt med att komma hit till denna kampanjsida och förstå vad den innebär
  • OBS DENNA PUNKT ÄR DEN VIKTIGASTE: Hjälpa ungdomarna att skapa en LinkedIn-profil där de sätter Arbetskraftsförmedlingen som arbetsgivare

Varför? Syftet med kampanjen är att lyfta det faktum att vi har arbetskraft som står redo, att det är bråttom, att både företagen, välfärden och individen vinner på detta samt att göra det möjligt för företag och unga med uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen att hitta varandra. Arenan för dessa möten är främst LinkedIn.

 

Vi bygger vägarna där behoven möts, och vi berättar historierna så det hörs.

Tack för att du engagerar dig – det spelar roll för alla!

Är du företagare eller har du kontakter i näringslivet? Hör av dig till oss för vidare diskussion.

Med varma hälsningar

Ordförande Kinna Skoglund