Att visa engagemang och ansvarskänsla kan vara en väg till anställning – åtminstone hos matvarubutiken Lidl på Hisingen, Göteborg. Mustafa Hamsafar gick från praktikant till anställd när chefen märkte hans intresse och vilja att lära sig.

– Jag har jobbat här i sex år, och vi tar emot praktikanter löpande. Det är ett bra sätt att se vilka som passar för det här jobbet, eftersom mycket handlar om inställning, berättar Lennart Guldbakke butikschef på Lidl på Hisingen, Göteborg. Just nu är han särskilt nöjd med att ha tillsvidareanställt Mustafa Hamsafar.
– Mustafa hade det från dag ett. Han visade stort intresse för att vilja lära sig hur vi jobbar. Han är flexibel och vill gärna utvecklas.

Lennart Guldbakke, butikschef Lidl

Lennart talar vidare om Mustafas positiva inställning som en nyckel till framgång för både den som anställer och den som söker jobb. Han berättar att hans eget engagemang stärkts, genom att få bra folk till butiken. För honom spelar det ingen roll vilken bakgrund någon har, bara det finns en bra inställning till arbetsplatsen och framtiden.
– Jag bidrar på mitt sätt genom att utbilda och sysselsätta, samtidigt märker jag att jag har börjat försvara flyktingfrågan oftare nu. Det är något som är fel i systemet när vi först utbildar unga och sedan när de är färdiga med studierna så utvisas de.

Mustafa gick i gymnasiet med inriktning mot handelsutbildning, och fick praktik på Lidl tillsammans med en klasskamrat. Praktiken övergick först i timanställning, sedan vikariat och till slut blev det tillsvidaretjänst för båda. Mustafa låter precis lika lyrisk som Lennart.
– Jag trivs till hundra procent! Det roligaste är att jag får träffa så många olika människor och att jag får vara en del av samhället. Det här är en jättebra arbetsgivare och jag har trevliga och härliga kollegor. Mina bästa vänner finns här. Och Lennart är världens bästa chef, han är både hjälpsam och trevlig.

Lennart berättar att en viktig egenskap för att kunna utvecklas på jobbet för den som är ny är att kunna ta feedback på ett bra sätt, och att vara beredd att förändra sig efter det. Den egenskapen har Mustafa, tycker Lennart.
– Vi har hög effektivitet här och det gäller att vilja göra rätt. Mustafa är engagerad och ansvarsfull, och vi är mycket glada att få ha honom hos oss.

Text: Alexandra Filipovic
Foto: Privat