Värmdö församling har länge samarbetat med Frivilliga familjehem på Värmdö, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kommunens ensamkommande. Anna Björnström, diakonal samordnare på Värmdö, berättar om det lyckosamma samarbetet.

– Tillsammans med Frivilliga familjehem på Värmdö har församlingen lyckats så väl att ingen av de ensamkommande ungdomarna på Värmdö har hamnat på gatan. Samtliga ungdomar som tog studenten sommaren 2020 har lyckats få jobb, säger Anna Björnström, diakonal samordnare i Värmdö församling.

Allt startade under ett samverkansmöte 2017. Cecilia Dufva, lärare på Gustavsbergs gymnasium, och prästen Camilla Ulén lyfte problematiken i att ensamkommande ungdomar kastas ut från sina boenden när de fyller 18.

– Boendet var en fråga som församlingen absolut behövde ta sig an, om vi kunde hitta boendelösningar så att ungdomarna skulle kunna bo kvar och gå klart sina gymnasieutbildningar skulle vi göra det. Vi behövde en plattform för att organisera oss, och varje onsdag sedan januari 2018 har vi haft öppet hus för ungdomarna i vårt diakonala centrum, berättar Anna.

Församlingen står för lokalen och fördelningen av tid i de tjänster som jobbar med denna nya inriktning. Man har ansökt om riktade pengar från Stockholms stift för att finansiera omställningen i verksamheten.

Värmdö församling och Frivilliga familjehem på Värmdö samarbetar väl. De frivilliga familjehem som har närkontakt med ungdomarna har sett till att de kommer på de öppna husen, och hela tiden hjälpt dem med praktiska göromål som läxläsning, bostadssökande och att fylla i blanketter till Migrationsverket och CSN. Församlingsmedlemmar har uppmanats att engagera sig genom att exempelvis öppna sina hem för ungdomarna, stötta ekonomiskt och fått möjlighet att gå utbildningar i integration och migration.

Tillsammans driver församlingen och familjehemmen arbetsmarknadssatsningen Jobbprepp. Projektet syftar till att stödja de ungdomar som fått uppehållstillstånd via “Nya gymnasielagen”, att skaffa en tillsvidareanställning efter sin gymnasieexamen.

– Vi har haft regelbundna träffar där ungdomarna fått lära sig om svensk arbetsmarknad, hur man skriver CV och söker sommarjobb, fackförbundens och arbetsgivarnas roll samt olika anställningsformer. Mycket uppskattat har varit de rollspel där deltagarna fått öva på verkliga situationer som jobbintervjuer, prata om sina kunskaper och styrkor, hur man bemöter andra på jobbet, att komma i tid och vad som är tillåtet att göra på arbetstid och inte.

Förutom det interna arbetet med att förbereda ungdomarna har Jobbprepp lagt mycket kraft på det externa. Man synliggör utmaningarna som Nya gymnasielagen för med sig, samtidigt som ungdomarnas kompetens lyfts.

– Vi har arrangerat seminarier, spridit kunskap i olika kanaler både lokalt och nationellt och varit med på Nacka företagarträff två år i rad. När vi insåg att allmänhetens kunskap om vad lagen kräver av ungdomarna och arbetsgivaren är mycket låg, gjorde vi informationsfilmer där ungdomarna själva fick berätta om situationen. Nu har vi även fått med oss kommunen, och tack vare stödet från Länsstyrelsen kommer Eva Brandsma från Frivilliga familjehem på Värmdö att jobba halvtid med detta.

Värmdö föregår med gott exempel för andra församlingar och Anna rekommenderar starkt att fler engagerar sig.

– Det är av största vikt att resonera kring migrations- och integrationsfrågor. Genom att sprida kunskap till förtroendevalda kan man öppna församlingens och lokalsamhällets ögon för möjligheten att ta ansvar för samhällets och demokratins utveckling. Svenska kyrkan finns överallt i landet och har potential att vara en avgörande faktor när det gäller inkludering och integrering!

Annas tips för samverkan

  • Inventera samverkan med ideella organisationer
  • Budgetera för integrationsarbetet i den gängse budgeten så att det inte bara blir korta projektverksamheter
  • Sök externa medel för att finansiera omställning av den diakonala verksamheten i församlingen, utan att glömma bort de befintliga grupperna inom diakonin

Text Fanny Klang