De unga vuxna som REDO hjälper kom som ensamkommande flyktingar till Sverige under 2015. Det året var det väldigt många människor som tvingades fly sina hemländer. I och med det som händer i Ukraina kommer det nu åter att bli en väldig flyktingvåg i Europa. Vi vet att civilsamhället och näringslivet blir en mycket stark kraft tillsammans och kan påskynda integrationen. Samarbetet måste fortsätta och utvecklas, för ett inkluderande samhälle.