Nyligen meddelade regeringen att äldreomsorgslyftet, som presenterades i höstas, kommer att få ännu mer pengar. Men många kommuner vet inte hur pengarna ska användas. De känner till exempel inte till att de ungdomar som ingår i den nya gymnasielagen och som jobbar extra inom äldreomsorgen, men saknar utbildning, innefattas.

– Det här är väldigt olyckligt, inte bara för ungdomarna utan också för kommunerna som verkligen behöver deras arbetskraft. Att inte ta tillvara på de här ungdomarna som redan är inne i systemet är rent slöseri, säger Kinna Skoglund från Arbetskraftsförmedlingens kampanj Redo, som förmedlar jobb mellan nyanlända och arbetsgivare.

Läs hela artiklen på Landets FRIA här!