• Om man nu får uppehållstillstånd för skyddsbehov och bedöms vara flykting så får man uppehållstillstånd i tre år. Uppehållstillstånd och flyktingstatus är det högsta skyddet mot utvisning.
  • Om man får uppehållstillstånd på skyddsbehov som inte är flykting, alltså alternativ skyddsbehövande, då får man uppehållstillstånd i tretton månader.
  • Efter tre år med uppehållstillstånd, om skyddsbehovet kvarstår och man kan försörja sig då kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1988