• Det kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
  • Gå igenom tidigare beslut från Migrationsverket och domstolen och eventuella ytterligare beslut man har fått från en ny prövning. Fråga dig själv, vad har Migrationsverket tidigare sagt i ditt ärende och vad har du redan bevisat.
  • I ljuset av den förändrade situationen i Afghanistan, EASO:s rapport, Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande så kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
  • Man ska göra allt man kan, vid varje givet tillfälle, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att beviljas uppehållstillstånd.
  • Det är viktigare att göra saker rätt än att göra saker snabbt. Det är viktigt att göra saker ordentligt.
  • Var pedagogisk och presentera för Migrationsverket vilken utsatt grupp du tillhör och beskriv varför just du behöver skydd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1700