• Många i denna grupp har fått ett beslut om inhibition, att verkställigheten har skjutits upp, det beslutet gäller tills något annat beslutas det upphör alltså inte per automatik.
  • Om man vill stoppa ett beslut om utvisning måste man göra en ansökan om verkställighetshinder.
  • I ansökan om verkställighetshinder måste man argumentera för att det finns hinder, nya omständigheter som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland.
  • När man ansöker om verkställighetshinder, kan ansökan resultera i tre olika beslut (1) uppehållstillstånd, (2) ny prövning (3) du får inte uppehållstillstånd eller ny prövning
  • Om man inte beviljas uppehållstillstånd eller en ny prövning så kan man inte överklaga beslutet om uppehållstillstånd men man kan överklaga beslutet om att inte beviljas en ny prövning.
  • Man har inte rätt till en advokat som staten betalar för att göra en ansökan om verkställighetshinder.
  • Har man beviljats en ny prövning då har man rätt till en advokat som staten betalar.
  • Om man får avslag på ansökan om verkställighetshinder då har barn rätt till en advokat som staten betalar för att överklaga. Vuxna har rätt till en advokat som staten betalar om det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer bifallas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2043