• Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande hänvisar till EASO:S rapport i frågan om utsatta grupper.
    • De utsatta grupperna står preciserade i början av EASO:s rapport.
    • Viktigt att identifiera vilken grupp man tillhör, sen kolla hur EASO ser på den utsatta gruppen.
    • Det finns olika innebörd av de olika utsatta grupperna som presenteras i EASO:s rapport. EASO menar att vissa utsatta grupper har en välgrundad fruktan för förföljelse som i allmänhet är befogad. I andra utsatta grupper så riskerar inte alla i gruppen förföljelse på den nivå som behövs för att beviljas skydd, man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. För andra utsatta grupper finns det inte någon generell risk som grundar rätt till skydd.
    • Det räcker inte att bara skriva att man tillhör en viss utsatt grupp och därför är i behov av skydd. Man måste alltid presentera individuella omständigheter för varför man är i behov av.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1103