Det beror på vart man är. Men om man i nuläget har ett beslut om utvisning och man ansöker om verkställighetshinder och får avslag. Då får man vänta tills utvisningen preskriberas och då kan man söka asyl igen. Om man redan har sökt asyl igen och fått avslag ytterligare en gång, då kan du söka verkställighetshinder igen. Men har du beslut om utvisning och du ska söka verkställighetshinder då måste det finnas nya omständigheter. Just nu har Migrationsverket sagt att situationen i Afghanistan är sådan att den utgör nya omständigheter. Får du avslag från Migrationsverket så kan du ju först överklaga till domstolen och Migrationsöverdomstolen

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4745