Ja, Hazarer tillhör en särskilt utsatt grupp enligt EASO:s rapport. Men den gruppen är inte sådan att alla anses riskera generell förföljese i hemlandet. Utan det krävs att du bevisar att just du, i egenskap av Hazar, behöver skydd i Sverige. Se domen, här finns tips om landinformation att åberopa.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4817