• Om du presenterar grunder till Migrationsverket där du säger att du vill ha skydd i Sverige eftersom det är farligt för dig i Afghanistan. Om du veckan efter du har fått uppehållstillstånd självmant åker till Afghanistan. Då kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet på grund av de anser att du inte gett riktiga grunder.
  • Om Migrationsverket inleder ett ärende om att återkalla uppehållstillstånd, då har du rätt till ett offentligt biträde och du har rätt att komma till tals muntligt eller skriftligt, innan Migrationsverket tar ett beslut.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4025