• I denna grupp ingår de som befinner sig i sin första asylprocess, de som befinner sig i sin andra asylprocess och de som har beviljats en ny prövning.
  • De som har öppna ärenden hos domstolen, domstolen är inte bunden till Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
  • Skicka in ett yttrande eller bevisning till Migrationsverket. Identifiera vilka utsatta grupper ni tillhör, skriv ner alla omständigheter som ni vill att de ska bedöma, skriv ner allt som är ostridigt sedan tidigare som kan hjälpa er nu och förklara hur de försämrade läget i Afghanistan gör det svårt för er att återvända.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2996