Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande innehåller ingen ändring avseende anknytning varken lagar och regler eller hur bedömningar ska göras. Det betyder att regler för anknytning och möjlighet att få hit anhöriga.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5025