När Migrationsverket väl har gjort en bedömning om du kan få permanent uppehållstillstånd då gäller det tills vidare. När man har fått permanent uppehållstillstånd så är utrymme för att återkalla beslutet begränsat till att du har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet undanhållit information som varit av relevans. Så det Migrationsverket skulle kunna göra om de får information om det här, det är att öppna ett ärende om eventuell återkallelse. För att utreda om det var så att du lämnade oriktiga uppgifter eller medvetet utelämnade relevant information. Men om du aldrig har lämnat felaktiga uppgifter, om du inte visste, då har ju Migrationsverket fattat beslut utifrån korrekt information. Då ska alltså det inte utgöra en grund för att återkalla ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5076