Shit är religiöst minoritet. Hazarer är etnisk minoritet. Både etnicitet och religion är en flyktinggrund. Så om du får uppehållstillstånd på grund av att du är Hazar så kommer du få flyktingstatus.  Om du uppehållstillstånd på grund av att du är Shiit så kan du också få flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4994