Det är väldigt bra om du har samma jobb då du sökte PUT som du har nu. Kolla gärna med en organisation (som REDO) att ditt anställningsavtal är bra. Om allt ser bra ut kan det vara en ide för dig att begära att ditt ärende ska avgöras. Man kan bara göra det en gång och det kan göras när du har väntat längre än sex månader. Det gör man på blanketten nedan. Troligen får du avslag på din begäran, men den kan du överklaga. Överklagande måste ske inom 3 veckor till Migrationsdomstolen. Kontakta REDO för att få tips på hur du ska formulera överklagan. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340aa51/1583310884569/270011_Begaran_avgora_arende_sv.pdf