Det är i skrivande stund osäkert hur Migrationsverket kommer att döma i dessa fall. Ta kontakt med en jurist och se om juristen vet mer nu. Tips på bra jurister finns här!