Ny information har kommit kopplat till denna fråga. Man kan INTE byta arbetsgivare enligt en ny dom – läs mer här och/eller tala med en jurist.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2023-02-20. 

Tyvärr råder det osäkerhet om detta eftersom saken inte beskrivits i någon lag eller regelverk, och frågan har inte prövats i praktiken. Det är inte säkert att det inte går, men det finns en stor risk för att det inte är möjligt. Man bör alltid göra ett försök.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.