Man måste inte om man inte vill. En skyddsstatus är den säkraste du kan ha mot en eventuell utvisning. Så om du till exempel har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som ska förlängas och det är oklart om Migrationsverket tycker att du uppfyller kraven för att få förlängning då kan det vara en god idé att ha en skyddsstatus. För om du inte får förlängning för till exempel arbete så kan du i stället få förlängning på grund av att du är en flykting.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5160