Om en ny person kommer till Sverige då ska denne person söka asyl, Migrationsverket kommer besluta om asyl utifrån vad som är känt vid beslutstillfället.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5228