• Migrationsverket säger att det inte råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld (krig) i Afghanistan på ett sätt att man kan få uppehållstillstånd på den grunden.
  • Migrationsverket säger att det inte längre anses föreligga ett generellt praktiskt verkställighetshinder mot utvisningar.
  • Migrationsverket nämner att det finns vissa utsatta grupper och man hänvisar till EASO:s rapport.
  • Migrationsverket uppger att internflykt som utgångspunkt inte är ett alternativ förutom vid undantagssituationer.
  • Migrationsverket säger att talibanernas övertagande av Afghanistan och det försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan utgör nya omständigheter som kan ge rätt till att beviljas en nya bedömning av frågan om uppehållstillstånd och en nya prövning av skyddsbehovet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=794