Vad är gymnasielagen?

Gymnasielagen skapades 2018 som en kompromiss mellan de styrande politiska partierna. De kunde inte enas om hur de skulle förhålla sig till de ensamkommande barn som flydde till Sverige 2015. Denna lag sa att om man hade sökt asyl i Sverige senast den 24 november 2015, och då blivit registrerad som ensamkommande barn, om man hade väntat minst 15 månader på sitt först avslag, om man var minst 18 år när man fick det avslaget, ja, då skulle man kunna få ett uppehållstillstånd på 13 månader. Förlängning av det tillståndet skulle kunna ske om man började en godkänd utbildning. Och möjlighet att få permanent uppehållstillstånd skulle finnas om man hittade ett fast arbete senast sex månader efter att man hade gått ut gymnasiet. 

Som framgår av quizet finns det dock många ramar att ta hänsyn till för de ungdomar som har sökt uppehållstillstånd genom denna lag. Företaget som har anställt måste kunna uppvisa en stabil ekonomi. De måste ha erforderliga försäkringar. Den anställdas lön och andra förhållanden ska godkännas av facket. Den sökande måste ha klarat av sina gymnasiestudier med godkända betyg. Den sökande måste kunna visa upp ett hyreskontrakt med en lagom summa för hyran. Detta och många fler punkter måste uppnås. 

Något av de mest problematiska är att de handläggare på Migrationsverket som bedömer dessa ärenden har stort svängrum vad det gäller tolkning av lagen. Det betyder att det är omöjligt att veta hur varje enskilt ärende kommer att bedömas. 

Kan verkligen Migrationsverket döma ut en persons ansökan om uppehållstillstånd enbart för att företaget där personen är anställd till exempel saknar de rätta försäkringarna? 

Ja, det är exakt det som pågår. 

Allt det som personen ifråga har satsat, för att inte tala om vad landet Sverige har satsat, försvinner.

Hur ser det då ut i siffror?

7763 ungdomar omfattades av gymnasielagen och i skrivande stund (23/8 2022) har 3152 ungdomar passerat Migrationsverkets krav och erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige. Här hittar du aktuell statistik.

Klockan tickar: De unga vuxna som nu finns kvar och söker jobb för att få stanna behöver din hjälp. Sprid vårt quiz vidare. Prata med sådana du känner som har företag eller arbetar på HR-avdelningen. Känner du någon som arbetar inom media så tipsa om bra vinklar för att ta upp frågan. Det ekonomiska svinn som det innebär om de vi har utbildat istället utvisas är enormt, en vinkel så gott som något när landet står inför en lågkonjunktur. Prata med din kommun och se vad de gör för att hjälpa till. 

Det är många i civilsamhället som står bakom ungdomarna och stöttar. Vill ni också vara med? Hör av er till oss!

REDO – Nordisk Kompetens – War child – EF Stockholm
med stöd från Allmänna Arvsfonden och Postkod Stiftelsen