Ja, om det är något som ni menar utgör för förföljelse från Talibanerna i hemlandet. Här måste man förklara varför det är något som Talibanerna skulle reagera negativt på grund av. EASO har identifierat de som arbetat som utbildningspersonal som en utsatt grupp.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6531