När man söker uppehållstillstånd pga anknytning så är huvudregeln att man ska vara i hemlandet, alltså utanför Sverige. Om man är i Sverige så måste man argumentera för särskilda skäl för att göra ett undantag från den här huvudregeln. Om man har beslut om utvisning och befinner sig i Sverige och vill söka uppehållstillstånd pga. anknytning då gör man det inom ramen av verkställighetshinder.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6728