Om man har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder så kan man absolut komplettera med nya omständigheter. Allt som kommer in till Migrationsverket innan de fattar beslut måste de ta ställning till. Men det är såklart bättre att skicka allt material på samma gång istället för att skicka in material vid flera olika tillfällen. Men ja, du kan absolut skicka in kompletterande information om du anser att du tillhör fler utsatta grupper än de som du tidigare har angett.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5437