Det blir en bedömningsfråga i det enskilda fallet. Det beror också lite på om man har uppehållstillstånd med ett beslut om utvisning som gäller eller inte. Har man lämnat in en ansökan som har goda grunder för att godkännas och man inte har ett beslut om utvisning då kommer Migrationsverket fråga om det finns hinder att återvända till hemlandet innan ett beslut fattas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5430