Ja. Du behöver gå i skolan och går ut skolan tidigast juni 2022 eller senare. Praktiken sker på kvällar och helger för att du ska hinna gå i skolan.