Ja. Dessa praktikplatser är bara för ungdomar som omfattas av Gymnasielagen (tidigare kallad bl.a Nya Gymnasielagen eller NGL) och som fortfarande går i skolan våren 2022.