Viktigt läsning för de som sökt PUT2023-03-17T09:42:39+00:00

Viktig läsning för dig som har Gymnasielagen: Nya tuffare regler för att få PUT via Gymnasielagen

Som du kanske har hört kom det en dom från Migrationsöverdomstolen i februari. Den gör att lagen när man söker permanent uppehållstillstånd, PUT, blir tuffare. Har du redan PUT behöver du inte läsa det här. Men om du har sökt PUT och inte fått svar eller om du ännu inte sökt, då är det väldigt viktigt att du läser den text som handlar om din situation!

Jag har sökt PUT och hade samma jobb då som jag har nu.2023-03-17T09:08:07+00:00

Det är väldigt bra om du har samma jobb då du sökte PUT som du har nu. Kolla gärna med en organisation (som REDO) att ditt anställningsavtal är bra. Om allt ser bra ut kan det vara en ide för dig att begära att ditt ärende ska avgöras. Man kan bara göra det en gång och det kan göras när du har väntat längre än sex månader. Det gör man på blanketten nedan. Troligen får du avslag på din begäran, men den kan du överklaga. Överklagande måste ske inom 3 veckor till Migrationsdomstolen. Kontakta REDO för att få tips på hur du ska formulera överklagan. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340aa51/1583310884569/270011_Begaran_avgora_arende_sv.pdf

 

Jag har ännu inte sökt PUT, eftersom mitt TUT ännu inte har gått ut.2023-03-17T09:33:21+00:00

Det är väldigt viktigt att du har ett fast jobb, med bra villkor, den dagen då ditt TUT går ut. Det är också mycket viktigt att du behåller det jobbet till du får ditt PUT.

Och självklart viktigt att du ser till att få in din PUT-ansökan innan tiden är ute. Behöver du hjälp med din ansökan kan du kontakta REDO.

 

Jag har sökt PUT och hade ett fast jobb när jag sökte PUT, men har ett annat fast jobb nu.2023-03-17T09:12:48+00:00

Det är i skrivande stund osäkert hur Migrationsverket kommer att döma i dessa fall. Ta kontakt med en jurist och se om juristen vet mer nu. Tips på bra jurister finns här!

Jag har sökt PUT och hade ett fast jobb när jag sökte PUT, men har inte kvar det.2023-03-17T09:33:38+00:00

Då kommer du med största sannolikhet att få avslag på din ansökan. Du bör snabbt kolla om du kan söka asyl på nytt eller inte nu. Det kan du göra om det var mer än fyra år sedan du fick ditt sista avslag. Du kan fråga din handläggare på Migrationsverket om detta. Har du ingen handläggare, eller vill få ett svar snabbare än vad Migrationsverket brukar ge, så kan du maila till Kammarrätten i Stockholm, som kan se detta.

kammarrattenistockholm@dom.se

Om det var mer än fyra år sedan du fick ditt sista avslag på din asylansökan asyl ska du alltså söka igen. Det är jobbigt att söka asyl, men det kommer troligen att vara lättare för dig nu än det var tidigare, med själva asylutredningen. Du kan bättre svenska nu, du är äldre och du vet mer om hur allt fungerar. Det är viktigt att du kan berätta varför just du skulle ha svårigheter att åka till det land där du är medborgare. Det du säger ska kunna bevisas också. Det är också viktigt att ta hjälp av en jurist/advokat som kan stötta dig i processen så att allt blir rätt. En lista på bra jurister hittar du på REDOs hemsida. 

 

Om det inte var mer än fyra år sedan du fick avslag på din asylansökan bör du kontakta en jurist!

Här kan du läsa mer om hur du söker asyl.

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-har-ansoker-du-om-asyl.html

 

Jag har sökt PUT men hade inte jobb när jag sökte PUT och har inte jobb nu.2023-03-17T09:31:54+00:00

Se texten ovan, precis samma information gäller för dig.

Till toppen