Om du har fått permanent uppehållstillstånd pga anställning och sen blir av med det så händer det ingenting per automatik. Men ditt uppehållstillstånd kan bara återkallas om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information som är av vikt att känna till för Migrationsverket när de fattar beslut. Det är alltså inte så att du per automatik förlorar ditt permanenta uppehållstillstånd för att du förlorar jobbet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6030