Det är omöjligt att garantera att den tjänst en person får kommer att finnas kvar, världen är ju föränderlig. Migrationsverket kräver att tjänsten ska vara fast eller minst två år. Det betyder i praktiken nästan tre år, eftersom migrationsverket börjar räkna från det datum då de handlägger ärendet. Om de inte handlägger ärendet förrän efter ett halvår och ungdomen har en tjänst på två år räcker alltså inte det. Därför är en tillsvidaretjänst naturligtvis det bästa. Om ungdomen ifråga skulle bli uppsagd efter att hen fått uppehållstillstånd så berör det inte uppehållstillståndet.