Det är svårt att ge ett generellt svar på vad man kan göra. Man kan konstatera att det är inget i det nya rättsliga ställningstagandet som innebär något nytt när det gäller identitetsfrågan. Det man ska ha med sig är att om man vill ansöka om skydd i Sverige och man argumenterar för att man är flykting då är identitetsfrågan sekundär. Så länge man kan bevisa att man är från Afghanistan så kommer man få en bedömning utifrån förhållandena i Afghanistan.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4900