• Det är ingen homogen grupp. I denna grupp ingår (1) de som har uppehållstillstånd, (2) de som har ansökt om förlängning (3) de som har har ansökt om permanent uppehållstillstånd (4) finns de som har uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning (5) finns de uppehållstillstånd utan ett beslut om utvisning.
  • I din ansökan kan du yrka att du i första hand vill ha permanent uppehållstillstånd och i andra hand tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • Det går också att rangordna dina grunder i din ansökan.
  • Du ska ge in all bevisning som kan styrka det du säger. Migrationsverket kommer inte förelägga dig att ge viss bevisning. Det är du som måste presentera det som är relevant.
  • I somras, i och med den nya lagstiftningen i juli, kom en ny grund för uppehållstillstånd (andra stycket i 5:6). Om man inte får uppehållstillstånd pga skyddsbehov så kan vuxna få uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan i somras kan vuxna som har en särskild anknytning till Sverige beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Särskilda anknytningen till sverige ska ha uppstått under tiden man hade uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3418