I bedömningen ingår en bedömning av vandel. I teorin kan brottet utgöra grund för att neka uppehållstillstånd. Men det beror på, vad brottet innebar, hur gärningsbeskrivningen ser ut, vad det blev för straff, när brottet inträffade. Det går att argumentera för att brottet inte ska utgöra en grund för avslag mot uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6389